Procedure tegen de belastingdienst?
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.200.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 22-02-2018 09:45 > >
Accountant tegen een vast tarief per maand? Dat is mogelijk bij Belastingtips.nl

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Advies

Deze pagina is aangemaakt op: 18-06-2011 12:04. Laatst gewijzigd op: 17-02-2016 14:55.

Download gratis onze App

Gratis fiscale tips ontvangen?

Adviesgesprek

Persoonlijk contact
Eerlijk advies
Ervaren fiscalisten
Gratis adviesgesprek

088-0270027
8:30-17:00, werkdagen

Betalingsonmacht tijdig gemeld maar toch aansprakelijk

U meldt tijdig de betalingsonmacht, maar u wordt toch als bestuurder aansprakelijk gesteld door de Belastingdienst omdat u gelieerde B.V.´s en crediteuren wel heeft betaald en de Belastingdienst niet. Laat u goed adviseren als uw B.V. of N.V. in zwaar weer zit.

Betalingsonmacht

U kunt u belastingen niet meer betalen, wat dan?

U moet de Belastingdienst binnen 14 dagen nadat u de belasting (meestal loonheffing of BTW) had moeten betalen, melden dat u niet kunt betalen. Deze melding moet schriftelijk. Doet u dit niet, dan kan de bestuurder van een B.V. hoofdelijk (met zijn privévermogen) aansprakelijk worden gesteld, dit is erg vervelend. Door de melding inzake de betalingsonmacht is de Belastingdienst eerder op de hoogte van uw betalingsproblemen dan de overige schuldeisers. Hierdoor kan de Belastingdienst eerder rechtsmaatregelen (veelal beslag) nemen. Soms bent u bij een tijdige melding wel aansprakelijk, dit heeft de rechter recentelijk in hoger beroep bepaald.

Hoe melden van de betalingsonmacht

De Belastingdienst heeft op haar internetsite een formulier `melding van betalingsonmacht bij belastingen en premies` staan. Dit formulier moet u volledig en met bijlagen invullen en tijdig indienen. U kunt ook via een brief de Belastingdienst op de hoogte brengen van de betalingsonmacht, mondeling melden heeft geen zin.

Vergeten betalingsonmacht te melden

U zit in een zeer lastig parket. In eerste aanleg moet u aannemelijk maken dat het niet aan u te wijten is dat de betalingonmacht niet tijdig is gemeld. Vervolgens moet u nog bewijzen dat het niet tijdig betalen niet aan u te wijten is. U heeft dus een dubbel bewijsprobleem. Bij bijzondere omstandigheden gaat dit lukken, anders is het kansloos. Als u wel tijdig hebt gemeld, moet de Belastingdienst aannemelijk maken dat het niet tijdig betalen aan u te wijten is, dit als gevolg van (kennelijk) onbehoorlijk bestuur. De Belastingdienst heeft dan de bewijslast, meestal lukt dit de Belastingdienst niet.

De rechter en betalingsonmacht

Over dit onderwerp is maandelijks wel een procedure. In dit artikel behandel ik een procedure die is gevoerd voor de Rechtbank in Breda (19 oktober 2009) en in Hoger Beroep bij het Gerechtshof in Den Bosch (15 oktober 2010). Een bestuurder meldt tijdig dat hij niet kan betalen. De ontvanger heeft de melding als tijdig, maar als onvolledig aangemerkt en vraagt nadere informatie. De bestuurder vraagt hiervoor uitstel en dit wordt niet verleend. Enkele maanden later wordt de bestuurder aansprakelijk gesteld. De beschikking volgt een half jaar later. De bestuurder stapt naar de rechter.

Volgens de rechter is de melding tijdig. De ontvanger mag uitstel weigeren, maar dan moet hij veel sneller actie ondernemen, dit heeft 6 maanden geduurd en dat is veel te lang. Er was geen redelijke grond om uitstel te weigeren en hiermee was de melding rechtsgeldig.

De rechter gaat nu naar stap 2, is er sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur? Volgens de rechter `ja`. De bestuurder heeft zijn crediteuren en gelieerde B.V.´s betaald en de Belastingdienst niet. De Belastingdienst wordt hiermee structureel benadeeld en dit mag niet. De bestuurder heeft de eerste helft gewonnen, maar de wedstrijd niet. Terecht lijkt mij. Let er dus op dat u niet de crediteuren voldoet en de Belastingdienst niet, vaak willen een paar crediteuren hun geld en denkt u dat het met de Belastingdienst wel losloopt (immers melden betalingsonmacht was tijdig).

Belastingtip

Betaal de crediteuren niet teveel, anders kan de Belastingdienst u privé aanpakken, een concurrent crediteur lukt dit niet snel. Laat u adviseren door een fiscaal jurist of advocaat, dit voorkomt onnodige problemen.Steun ons met facebook

Maak uw waardering kenbaar door de pagina te liken en te delen! Het helpt onze pagina een grotere bekendheid te verwerven en u blijft up-to-date met alle nieuwe belastingtips. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Betalingsonmacht tijdig gemeld maar toch aansprakelijk - Belastingtips.nl

4 van 5 op basis van 1 beoordelingen - 1 gebruikersrecensies.

Waardeer onze tip!

Laat het ons weten en geef uw waardering.


Uw waardering :

Volg ons ook op:


Twitter

Linkedin

Facebook

Contact met belastingtips?

Bel met:

Algemeen 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice