Procedure tegen de belastingdienst?
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.200.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 22-02-2018 09:45 > >
Accountant tegen een vast tarief per maand? Dat is mogelijk bij Belastingtips.nl

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Advies

Deze pagina is aangemaakt op: 16-06-2011 10:18. Laatst gewijzigd op: 09-12-2014 13:05.

Download gratis onze App

Gratis fiscale tips ontvangen?

Adviesgesprek

Persoonlijk contact
Eerlijk advies
Ervaren fiscalisten
Gratis adviesgesprek

088-0270027
8:30-17:00, werkdagen

Schadevergoeding Belastingdienst

De Belastingdienst mag besluiten om aan een belastingplichtige een schadevergoeding of kostenvergoeding te betalen. Tot € 10.000 mag de Belastingdienst dit zelf beslissen (was € 5.000). Dit besluit is in 2011 aangepast. Het besluit is per 8 juni 2011 in werking getreden.

Bij een schadevergoeding kunt u denken aan de situatie dat een belastingplichtige een adviseur moet inschakelen om de gevolgen van een verzuim ongedaan te maken (bijvoorbeeld bij een aangifte). Dit betreft meestal fouten die samenhangen met een ondeskundige inspecteur of het automatiseringssysteem van de Belastingdienst. Vergeet niet om de Belastingdienst ook te vragen de opgelegde boeten en kosten te verminderen. Schakel voor een dergelijke procedure een fiscaal jurist in. Als partijen een compromis bereiken, wil dit nog niet zeggen dat er geen kostenvergoeding hoeft te worden betaald (Hoge Raad 22 september 2006 met rolnummer 41.422).

Schadevergoeding bij trage Belastingdienst

Als de Belastingdienst onredelijk lang wacht met het verstrekken van duidelijkheid over uw bezwaarschrift, aanslag, aangifte, verzoek om een standpuntsbepaling, etc., kunt u de Belastingdienst hiervoor aansprakelijk stellen. Dit kan via een dwangsom, maar ook door de Belastingdienst simpelweg aansprakelijk te stellen. Volgens een arrest van de Hoge Raad (10 juni 2011) kunt u immateriële schade claimen.

Kostenvergoeding Belastingdienst

In de bezwaarfase kunt u een kostenvergoeding aan de Belastingdienst vragen. De kostenvergoeding bedraagt € 218 per toegekende "punt". Bij een zeer lichte fout is de wegingsfactor 0,25 en bij een gemiddelde fout 1. Het kan ook zijn dat er sprake is van een zware (1,5) of zeer zware (2) fout. Bij een zeer zware fout is de vergoeding dus 2 x € 218 euro. Meestal wordt de wegingsfactor op 1 punt gezet. Het verschijnen bij een hoorzitting levert 1 punt op.

Let op!

U moet in uw bezwaarschrift wel om een kostenvergoeding vragen. Zie hier voor een voorbeeld bezwaarschrift.

Bijzondere gevallen

In bijzondere gevallen mag de inspecteur afwijken van de forfaitaire kostenvergoeding. Als de inspecteur een besluit neemt (of handhaaft) dat op dat moment duidelijk in strijd is met de wet of besluiten, kan de vergoeding hoger zijn (zie hiertoe ook Hoge Raad 4 februari 2011 met rolnummer 09/02123). U moet dan wel de bijzondere omstandigheden aanvoeren.

Schadevergoeding door rechter

Als de belastingrechter een beroep gegrond heeft verklaard, kan de belastingrechter - op verzoek van de belanghebbende - de inspecteur veroordelen een schadevergoeding te betalen (artikel 8:73 AWB). Dit betreft een extra / aanvullende schadevergoeding die naast de forfaitaire regeling voor kosten in bezwaar en beroep kan worden betaald, dit op grond van het besluit proceskostenvergoeding bestuursrecht. Eventueel kan de belastingrechter u voor de omvang verwijzen naar de civiele rechter. Een dergelijke vergoeding kan ook worden vastgesteld als de inspecteur het beroep intrekt (artikel 8:73a AWB).

Bron

Besluit schadevergoeding Belastingdienst


Steun ons met facebook

Maak uw waardering kenbaar door de pagina te liken en te delen! Het helpt onze pagina een grotere bekendheid te verwerven en u blijft up-to-date met alle nieuwe belastingtips. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Schadevergoeding Belastingdienst - Belastingtips.nl

5 van 5 op basis van 1 beoordelingen - 1 gebruikersrecensies.

Waardeer onze tip!

Laat het ons weten en geef uw waardering.


Uw waardering :

Volg ons ook op:


Twitter

Linkedin

Facebook

Contact met belastingtips?

Bel met:

Algemeen 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice