Stoppen met de onderneming en de fiscale gevolgen

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
06-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Stoppen met de onderneming en de fiscale gevolgen

Er zijn steeds meer ondernemers die stoppen met hun bedrijf. Dit kan komen door de economische crisis, doordat er geen opvolger is of simpelweg omdat de producten niet meer met winst te verkopen zijn. De ondernemer staat dan voor de keuze: stoppen, verkopen of doorgaan? U moet dit goed plannen en u laten adviseren door een fiscaal jurist en accountant. Er zijn fiscale mogelijkheden die uw financiële pijn verzachten. Wellicht is het zelfs beter om te emigreren of uw bedrijf eerst in een juridisch ander jasje te verpakken (B.V., coöperatie, LLP, etc.).

Fiscus en staking

Als u uw onderneming staakt, zijn er enkele fiscale aandachtspunten, hieronder een overzicht:

  1. Verkopen of overdragen activa: de activa worden verkocht of aan u in privé overgedragen. De verkoop zal plaatsvinden tegen een prijs, dit wordt meestal de 'de waarde in het economische verkeer' genoemd. Op de verkoop kunt u boekwinst maken, dit wordt de stille reserve genoemd. Over deze winst moet u belasting betalen, het is dus van belang dat u de prijs goed heeft vastgesteld. Bij een overdracht naar privé ontvangt uw onderneming niet direct geld, edoch er moet wel belasting worden betaald. Dit kan bij de overgang van een bedrijfspand financiële problemen veroorzaken. Maakt u verlies op de verkoop, dan kunt u dit verlies verrekenen met winsten uit de vorige 3 of komende 6 jaren.
  2. Reserves: de oudedagsreserve, herinvesteringsreserve en wellicht zelfs een terugkeerreserve zullen bij staking vrijvallen. U moet hierover dus afrekenen met de Belastingdienst.
  3. Stakingsaftrek: de stakingsaftrek is een aftrekpost op de winst die u bij staken heeft bepaald. De stakingsaftrek bedraagt € 3.630. De aftrek geldt per persoon en niet per bedrijf.
  4. Stakingswinst en ondernemingsverlies: het ondernemingsverlies van het laatste jaar mag u salderen met de winst die u bij staking maakt. Indien de stakingswinst hoger is dan het in het jaar geleden handelsverlies of er is zowel handels- als stakingswinst, dan is de stakingsaftrek van toepassing.
  5. Oudedagsreserve: bij staking moet u hierover afrekenen of moet u deze afstorten bij een verzekeraar in een lijfrente. Dit wil zeggen dat u over de stand van de oudedagsreserve of FOR belasting moet betalen. De vrijval mag verrekend worden met de ondernemingsverliezen.
  6. MKB-winstvrijstelling: in het jaar van staking is de MKB-winstvrijstelling gewoon van toepassing. De vrijstelling mag ook op de stakingswinst worden toegepast. De aftrek bedraagt 14% van de winst (cijfers 2014 en 1015).
  7. Desinvesteringsbijtelling: bij het staken van uw bedrijf moet u in het verleden genoten investeringsaftrek wellicht deels terugbetalen. De correctie komt in beeld als u binnen 5 jaar na aankoop tot verkoop of staking overgaat.
  8. Omzetting lijfrente: om belastingheffing over de winst of FOR te voorkomen, kunt u een lijfrente kopen. Hiervoor moet er dan wel voldoende geld aanwezig zijn, u moet de lijfrente immers daadwerkelijk betalen. De lijfrente bedraagt maximaal zo'n € 110.000. Voor ondernemers ouder dan 50 jaar is dit bedrag hoger, namelijk € 220.000. Is de ondernemer arbeidsongeschikt of ouder dan 60 jaar, dan gaat de vrijstelling zelfs omhoog tot € 440.000. In dit laatste geval moet de uitkering wel binnen 6 maanden ingaan. Let erop dat eerder opgebouwde lijfrenten en de FOR de genoemde vrijstellingen zullen verlagen en dat de bedragen jaarlijks worden aangepast. Laat u adviseren door een deskundige.

Belastingtip stoppen onderneming

Maak eerst gebruik van de stakingsaftrek en trek dit bedrag dus af van de stakingswinst en / of uw oudedagsreserve. Voor het restant koopt u dan een lijfrente. 

Lijfrentetip

U kunt kiezen uit verschillende soorten lijfrenten. De verschillen zitten in de rendementen en de kosten. U kunt tegenwoordig kiezen uit een spaarrekening, verzekering of beleggingslijfrente. Weeg de voor- en nadelen tegen elkaar af en neem het product dat het beste bij u past. Vergelijk de verschillende verzekeringen.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte