Vergoeding privégebruik auto

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
12-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Vergoeding privégebruik auto

Een eigen bijdrage voor uw auto van de zaak kunt u in mindering brengen op de bijtelling. Hieraan zitten wel voorwaarden. Volgens de Hoge Raad (ons hoogste rechtscollege) kan de eigen bijdrage alleen in mindering worden gebracht indien de werknemer de bedragen onvoorwaardelijk verschuldigd is aan zijn werkgever.

De bijtelling over de auto van de zaak

Alles wat u van uw werkgever ontvangt is loon, de wet stelt: "al hetgeen uit dienstbetrekking wordt genoten is loon." De auto van uw werkgever die u ook privé mag gebruiken wordt ook gezien als loon, hiervoor moet u een bijtelling toepassen. Als de werknemer een vergoeding (eigen bijdrage) aan zijn werkgever heeft betaald, dan kan hij deze in mindering brengen op de bijtelling.

In de onderhavige casus heeft de werknemer in 2006 en 2007 een auto van de zaak gereden (met bijtelling). Eind 2007 spreekt de werknemer met de werkgever af dat hij een eigen bijdrage gaat betalen. De verrekening (zeg betaling) (in rekening-courant) heeft plaatsgevonden per eind 2009. De vraag is nu: "wanneer kan de eigen bijdrage worden verrekend, op het moment van de afspraak (2007) of verrekening / betaling (2009)?"

De rechter stelt dat de wet niet duidelijk is. Er wordt geen eis gesteld over het moment van verrekenen, niet duidelijk is of op het moment van verrekenen ook feitelijk een betaling of verrekening moet hebben plaatsgevonden. Uit het systeem van de wet volgt echter dat de werkgever de loonheffing moet inhouden op het moment dat er loon wordt genoten. Deze loonheffing moet dan binnen 1 maand worden afgedragen aan de Belastingdienst. Met een eigen bijdrage kan dan dus pas rekening worden gehouden op het moment dat deze onvoorwaardelijk verschuldigd is geworden. De verrekening kan dus niet in 2006 of 2007 plaatsvinden.

Bron vergoeding privé gebruik

Hoge Raad 9 januari 2015, nr. 13/05872, ECLI:NL:HR:2015:31

Conclusie Advocaat Generaal

Gerechtshof Arnhem Leeuwarden 22 oktober 2013 nr 11/00200 ECLI: NL: GHARL:2013:7970


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte