Op zoek naar belastingbesparingen binnen uw bedrijf?
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.200.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 22-02-2018 09:45 > >
Accountant tegen een vast tarief per maand? Dat is mogelijk bij Belastingtips.nl

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Modellen

Deze pagina is aangemaakt op: 19-07-2010 15:02. Laatst gewijzigd op: 09-12-2014 13:05.

Download gratis onze App

Gratis fiscale tips ontvangen?

Vragen

Verzoek minnelijke taxatie

Belastingdienst

Postbus ......

..............................

Plaats: .............................. Datum: ..................

Geachte heer / mevrouw,

Namens mijn cliënt .............................. B.V., gevestigd te .............................., fiscaal nummer .................., statutair gevestigd in .............................. en kantoorhoudende aan de .............................., vraag ik om een minnelijke taxatie van het zakelijke pand aan de .............................. te .............................., kadastraal bekend onder nummer .................., gemeente ..............................

Deze taxatie houdt verband met het voornemen van .............................. om de onderneming(en) in te brengen in een B.V.-structuur of ..............................

Ik verzoek u om een formulier ‘Opgaaf informatie gezamenlijke taxatie onroerende zaak’ waarop ik de nadere gegevens kan verstrekken van het te taxeren pand ten behoeve van de ‘Overeenkomst gezamenlijke taxatie onroerende zaken’.

Indien u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebt, dan verneem ik die graag.

Met vriendelijke groet,

..............................


Steun ons met facebook

Maak uw waardering kenbaar door de pagina te liken en te delen! Het helpt onze pagina een grotere bekendheid te verwerven en u blijft up-to-date met alle nieuwe belastingtips. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Waardeer onze tip!

Laat het ons weten en geef uw waardering.


Uw waardering :

Volg ons ook op:


Twitter

Linkedin

Facebook

Contact met belastingtips?

Bel met:

Algemeen 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice