Op zoek naar belastingbesparingen binnen uw bedrijf?
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.200.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 17-01-2018 15:26 > >
Ook zo ontevreden over uw accountant? Wellicht is veranderen van accountant een idee?

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Prive

Deze pagina is aangemaakt op: 16-11-2011 15:11. Laatst gewijzigd op: 22-02-2016 20:35.

Download gratis onze App

Gratis fiscale tips ontvangen?

Aftrekposten aangifte inkomstenbelasting

De aftrekbare kosten zijn de laatste jaren redelijk ingeperkt. De belangrijkste aftrekposten zijn:

 1. hypotheekrente en erfpacht eigen woning;
 2. lijfrentepremies;
 3. ziektekosten;
 4. giften;
 5. alimentatie;
 6. studiekosten;
 7. kosten kinderen.

1. Hypotheekrente eigen woning

U moet een percentage van de WOZ-waarde (meestal 0,6% van de WOZ-waarde per 1 januari 2013) bijtellen. Van deze bijtelling mag u de hypotheekrente en wellicht diverse overige kosten aftrekken. Tip hierbij is dat u hypotheekrente mag vooruitbetalen en deze rente dan ook kunt aftrekken, dit mag maximaal voor 6 maanden en dit doet u alleen als u incidenteel een hoger inkomen in een jaar hebt.

2. Lijfrentepremies

Als u een pensioentekort heeft, kunt u een lijfrente aankopen. De premie is aftrekbaar, maar een berekening is van belang. De premie moet vóór 31 december 2015 worden voldaan. Een pensioentekort ontstaat door overuren, bonussen, auto van de zaak of pensioenbreuken. Een lijfrente kunt u via een spaarpot bij een verzekeraar of bank (banksparen) opbouwen. Voordelen voor banksparen zijn lagere kosten en het vermogen blijft een bezitting bij uw overlijden. Laat u wel een berekening maken of de premie voor u aftrekbaar is. Het voordeel van een lijfrente kan zijn dat u uw inkomen kunt verlagen, waardoor u wellicht aanspraak kunt maken op toeslagen.

3. Ziektekosten

Sinds enkele jaren zijn ziektekosten minder snel aftrekbaar. De mogelijkheden zijn beperkt, edoch de drempel is ook sterk verlaagd. De kosten zijn pas aftrekbaar als u deze ook echt heeft betaald en hiervoor dus geen vergoeding heeft ontvangen. De premies voor de zorgverzekering zijn niet meer aftrekbaar.

Aftrekbare ziektekosten

De volgende ziektekosten zijn aftrekbaar:

 1. Ziektekosten van uzelf, uw partner of andere personen die bij u wonen (zoals kinderen tot 27 jaar, broers, zussen, ouders, etc.).
 2. Geneesmiddelen, medicijnen, hulpmiddelen, aanpassingen in uw woning, vervoer, dieetkosten, gezinshulp, extra kosten voor kleding en beddengoed en reiskosten voor ziekenbezoek. De kosten moeten wel op medisch voorschrift worden gemaakt.

Welke  drempels gelden er voor aftrek van ziektekosten?

 • Uw inkomen is lager dan € 7.332: de drempel is € 122.
 • Uw inkomen is onder € 38.955: de drempel is 1,65% van uw inkomen.
 • Uw inkomen is boven € 38.955: de drempel is 5,75% van uw inkomen plus € 642. 

4. Giften

De drempel voor de aftrek van giften is 1% van uw inkomen met een minimum van € 60 per jaar. Maximaal mag u 10% van uw drempelinkomen als giften-aftrekpost opgeven.

5. Alimentatie

Als u gescheiden bent, moet u wellicht alimentatie betalen. De in 2011 daadwerkelijk betaalde partneralimentatie is aftrekbaar. Kinderalimentatie is niet aftrekbaar (hiervoor gelden forfaitaire regelingen).

6. Studiekosten

Studiekosten zijn boven een drempel van € 250 aftrekbaar in uw aangifte Inkomstenbelasting. Maximaal mag u € 15.000 per jaar aftrekken. Er gelden een paar voorwaarden, deze zijn:

 • Studiekosten voor u of uw partner.
 • Het moet om studiekosten voor een beroep gaan, dus niet voor een hobby.
 • De kosten voor de opleiding, vakliteratuur, boeken, schriften, computers (10% restwaarde in 3 jaar afschrijven).
 • Bewaar betalingsbewijzen.
 • U mag geen recht hebben op studiefinanciering.
 • Reiskosten en kosten voor de studeerkamer mag u niet aftrekken.

7. Kosten kinderen

Deze aftrekpost is in 2015 komen te vervallen, onderstaande regeling geldt voor 2014 en de jaren hiervoor.

Deze aftrekpost komt meestal voor als u kinderalimentatie heeft betaald. De voorwaarden:

 • Uw kind is jonger dan 21 jaar.
 • Uw bijdrage aan uw kind bedroeg meer dan € 408 per kwartaal.
 • Uw kind heeft zelf niet voldoende inkomen / vermogen en heeft uw geld absoluut nodig voor het levensonderhoud.
 • U heeft geen kinderbijslag gehad voor uw kind.
 • Uw kind had geen studiefinanciering of andere tegemoetkoming.

Wat mag u aftrekken voor uw kind?

U moet de kosten per kwartaal bekijken. De aftrekpost is door de overheid bepaald en afhankelijk van de leeftijd van uw kind.

 • Van   0 -   5 jaar: € 290 per kwartaal.
 • Van   6 - 12 jaar: € 350 per kwartaal.
 • Van 12 - 18 jaar: € 410 per kwartaal.
 • Van 18 - 30 jaar: € 350 per kwartaal.

Steun ons met facebook

Maak uw waardering kenbaar door de pagina te liken en te delen! Het helpt onze pagina een grotere bekendheid te verwerven en u blijft up-to-date met alle nieuwe belastingtips. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Waardeer onze tip!

Laat het ons weten en geef uw waardering.


Uw waardering :

Volg ons ook op:


Twitter

Linkedin

Facebook

Contact met belastingtips?

Bel met:

Algemeen 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice