93% betaalt teveel belasting! Ook u verliest elk jaar geld aan belastingen.
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.000.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 26-11-2014 10:11
>
>

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Prive

Deze pagina is aangemaakt op: 14-02-2013 16:58. Laatst gewijzigd op: 21-02-2014 14:25.

mr. Dennis J.B. Jongbloed
bekijk profiel
Contact

De vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting 2013

Welke informatie heeft de Belastingdienst?

De enveloppe met een mooie blauwe kleur is bij de meeste mensen op de spreekwoordelijke deurmat gevallen. Vóór 1 april moet u de aangifte indienen. U kunt ook uitstel vragen. Vanaf 1 maart 2014 worden de aangiften alvast deels voor u ingevuld door de Belastingdienst, de zogenaamde vooraf ingevulde aangifte. Er worden sinds 2012 nog meer informatie-onderdelen in uw aangifte toegevoegd.

Welke informatie staat in de vooraf ingevulde aangifte?

Er wordt ontzettend veel informatie in uw aangifte ingevuld, controleer wel of deze informatie juist is. De volgende informatie staat in uw vooraf ingevulde aangifte:

 • naam, burgerservicenummer / sofinummer en geboortedatum van uw kind of kinderen;
 • loon, naam werkgever, arbeidskorting en ingehouden loonheffing;
 • loon Zorgverzekeringswet;
 • pensioen en andere uitkeringen;
 • WOZ-waarde en adres van uw eigen woning en de periode dat deze woning uw hoofdverblijf was;
 • gegevens van uw andere woningen in Nederland, zoals een vakantiehuis;
 • ontvangen studiefinanciering en uw studieperiode;
 • heffingskortingen: jonggehandicaptenkorting, doorwerkbonus, alleenstaande ouderenkorting, levensloopverlofkorting, inkomensafhankelijke combinatiekorting en alleenstaande ouderkorting;
 • ontvangen of betaald bedrag via een voorlopige aanslag inkomstenbelasting;
 • ontvangen of betaald bedrag via een voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet;
 • lijfrentepremies;
 • hypotheekgegevens en dividendbelasting;
 • banksaldi- en spaartegoeden;
 • waarde effectenportefeuilles;
 • leningen en andere schulden;
 • buitenlandse pensioenen uit Duitsland en België;
 • premies AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekeringen);
 • buitenlandse spaartegoeden;
 • inkomsten van zorgverleners uit persoonsgebonden budget;
 • uw burgerservicenummer / sofinummer en geboortedatum;
 • naam, burgerservicenummer / sofinummer en geboortedatum van uw echtgenoot of partner;
 • de periode dat u getrouwd was of samenwoonde in 2013.


Wie zit er achter Belastingtips.nl

Belastingtips is opgestart door mr. Dennis J.B. Jongbloed, hij is sinds 15 jaar fiscaal jurist en heeft zijn eigen kantoor."

"Het belangrijkste doel van de site is om minder belasting te betalen en informatie online te combineren."

"Daarnaast geeft de site ervaren fiscalisten de plaats en de ruimte om creatief en scherp te adviseren voor een breder publiek."

- mr. Dennis J.B. Jongbloed

Contact met belastingtips?

Bel met 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice