Volg Belastingtips voor de allerlaatste fiscale tips en adviezen

Aftrekbare studiekosten

Bepaalde studiekosten die u maakt om binnen uw werk verder te komen zijn aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting 2010. De studiekosten moeten op jaarbasis hoger zijn dan € 500. Vanaf 2012 is de drempel € 250.

De voorwaarden voor aftrek studiekosten

 • opleiding voor beroep of werk;
 • kosten op jaarbasis hoger dan € 500;
 • betreffen kosten van u of uw partner;
 • kosten tot maximaal € 15.000 per jaar aftrekbaar.

De volgende kosten zijn aftrekbaar

 • de kosten voor de boeken;
 • de kosten voor aanverwante vakliteratuur;
 • lesgeld / collegegeld;
 • kosten wetenschappelijke promotie;
 • kosten voor duurzame zaken, zoals een computer (per jaar 30% van de kosten meenemen gedurende 3 jaar).

Welke kosten zijn niet aftrekbaar?

 • reis- en verblijfkosten;
 • kosten eten, drinken, etc.;
 • rente op studieschuld (schuld wel in box 3 opnemen);
 • kosten werkruimte / studieruimte.

Vergoeding werkgever

Uw werkgever mag vrijwel alle kosten voor de opleiding of studie ook belastingvrij vergoeden of rechtstreeks voor zijn rekening nemen, dit is fiscaal voordeliger (artikel 15a lid 1 letter h wet op de loonbelasting 2001). Ook de reiskosten mogen belastingvrij worden vergoed, vergoeding € 0,19 per kilometer. Vanaf 2010 geldt de werkostenregeling.

Belastingtip studiekosten kinderen

Stel dat een directeur of DGA zijn kinderen voor zijn B.V. laat werken en geen salaris hiervoor voldoet, maar de studiekosten voor zijn rekening neemt. Hiermee kan hij belastingvrij de kosten voor de studie van zijn kinderen betalen. De Belastingdienst kan stellen dat er sprake is van onzakelijk handelen, dit hangt echter van de redelijkheid van de regeling af. Veel bedrijven hebben studiefondsen voor kinderen van werknemers, dus onzakelijk is het zeker niet altijd. U kunt hier een procedure bij het Gerechtshof Arnhem raadplegen over deze materie, hier ging het niet goed omdat de opzet slordig was.

Besluit ministerie

In een besluit van onze minister worden allerlei vragen over de aftrekbaarheid van studiekosten beantwoord. Het besluit kunt u hier raadplegen.


 • Bekijk aanbiedingen van één van onze partners.