Is uw bedrijf nog wel fiscaal & juridisch bij de tijd?
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.200.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 22-02-2018 09:45 > >
Uw huidige accountant te duur? Bij Belastingtips kan het goedkoper!

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Zakelijk

Deze pagina is aangemaakt op: 29-05-2010 21:36. Laatst gewijzigd op: 21-02-2016 18:13.

Gratis fiscale tips ontvangen?

Vragen

Terugbelverzoek

Voer uw gegevens in.

Beperking renteaftrek

De renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting wordt vaak door adviseurs vergeten en kan grote problemen veroorzaken. Niet alle rente op schulden is aftrekbaar, let hierop.

Renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting

In de wet op de vennootschapsbelasting (artikel 10a Wet op de Vennootschapsbelasting) zijn diverse renteaftrekbeperkingen opgenomen. De regeling is in 2007 aangepast, in dit artikel de huidige regeling. Deze aftrekbeperking is door de wetgever ingevoerd omdat sommige bedrijven rentestromen creëren, waarbij de renteaftrek in Nederland zou plaatsvinden en de rentebate in het buitenland valt. Daarnaast worden door rentestromen belastbare winsten gedrukt, dit ontstaat vaak bij een overname. Er is hierom antimisbruikwetgeving in de wet op de vennootschapsbelasting ingevoerd. De beperkingen zijn echter op een dusdanig tekstuele wijze vormgegeven, dat er een overkill in zit. Ook normale rentestromen vallen onder de regeling.

Welke rente wordt beperkt?

In artikel 10a VPB wordt de renteaftrek beperkt voor interne / concernschulden voor zover die schulden samenhangen met besmette transacties. De schuld hangt dan samen met:

  • dividenduitkeringen;
  • kapitaalstortingen;
  • verwerving van een deelneming of verbonden lichaam / persoon;
  • uitbreiding van een aandelenbelang in een deelneming of verbonden lichaam / persoon.

Er is een aantal renteaftrekbeperkingen in de wet op de vennootschapsbelasting opgenomen, de belangrijkste zijn:

  1. Bij onderkapitalisatie binnen een concern, waarbij de ene B.V. een eigen vermogen heeft en de andere B.V. vrijwel volledig is gefinancierd met vreemd vermogen, onder voorwaarde wordt de rentelast beperkt, dit voor zover deze binnen het concern wordt betaald.
  2. Renteaftrek over schulden die samenhangen met bepaalde rechtshandelingen, bijvoorbeeld schuldig gebleven dividenden of kapitaalstortingen.
  3. Renteaftrek over bepaalde soort leningen, zoals de hybride leningen (leningen onder ongebruikelijke voorwaarden, zoals een hoge rente of een afwijkende aflossingstermijn).

De rente is wel aftrekbaar als er tegenbewijs wordt geleverd. Dit moet dan steunen op:

  1. Bij de schuldeiser is sprake van een heffing van tenminste 10% (uitzondering artikel 10a lid 3 VPB).
  2. Er is sprake van een zakelijk karakter.

Voor de techneuten onder ons, de aankoop van een deelneming via een financiering en het vervolgens aangaan van een fiscale eenheid (artikel 15ad VPB oud) is opgegaan in artikel 10a VPB. De aftrekbeperking geldt ook voor externe aankopen van een deelneming. Een normale aankoop wordt niet gestraft, tenzij de financiering onzakelijk is. Meestal betreffen herstructureringen binnen een groep of leningen vanuit een belastingland met een lage belastingdruk (zoals de Antillen, etc.).

Andere interessante artikelen voor ondernemers

Lees ook: Studiekosten aftrekbaar 2015
Lees ook: Sponsoring en fiscus
Lees ook: Meewerkaftrek 2015 (meewerkbeloning partner)
Lees ook: Kosten sportschool/fitness aftrekbaar


Steun ons met facebook

Maak uw waardering kenbaar door de pagina te liken en te delen! Het helpt onze pagina een grotere bekendheid te verwerven en u blijft up-to-date met alle nieuwe belastingtips. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Waardeer onze tip!

Laat het ons weten en geef uw waardering.


Uw waardering :

Volg ons ook op:


Twitter

Linkedin

Facebook

Contact met belastingtips?

Bel met:

Algemeen 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice