Is uw bedrijf nog wel fiscaal & juridisch bij de tijd?
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.200.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 22-02-2018 09:45 > >
Uw huidige accountant te duur? Bij Belastingtips kan het goedkoper!

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Zakelijk

Deze pagina is aangemaakt op: 06-02-2011 18:40. Laatst gewijzigd op: 11-05-2016 22:07.

Gratis fiscale tips ontvangen?

Vragen

Terugbelverzoek

Voer uw gegevens in.

Ontbinding van een B.V.

U maakt de B.V. leeg en liquideert de B.V. via notulen en uitschrijving bij het handelsregister. Er moet een plan worden opgesteld en de ontbinding moet in de krant worden vermeld. Mits u aan de voorwaarden voldoet, is dit relatief eenvoudig. In dit artikel een toelichting.

Een B.V. of N.V. wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. In de statuten van de B.V. zal staan of er nog nadere voorwaarden gelden. Het besluit kan niet met terugwerkende kracht worden genomen, wel voor de toekomst. Van de ontbinding moet u notulen opmaken. In de notulen staat het volgende:

  • Wie is bij de vergadering aanwezig?
  • Besluit tot ontbinding.
  • Wie is de vereffenaar?
  • Wie bewaart de boeken en bescheiden en waar liggen ze?
  • Decharge aan het bestuur voor gevoerde beleid en genomen besluiten.
  • Ondertekening door een voorzitter en secretaris.

Kamer van Koophandel

Als de algemene vergadering het besluit heeft genomen en de notulen zijn opgesteld en ondertekend, kunt u de B.V. laten uitschrijven bij het handelsregister. Via het formulier 'ontbinding' (nummer 17a) wordt de B.V. ontbonden. U kunt het formulier via de site van de Kamer van Koophandel downloaden, invullen en versturen. Als de vereffenaar gereed is met de afwikkeling, moet ook nog formulier 17b worden ingevuld.

B.V. na ontbinding

De B.V. is ontbonden, maar hiermee is de kous nog niet af. De B.V. blijft voortbestaan als dit voor de vereffening nodig is. Tijdens deze periode worden de vorderingen geëind, schulden voldaan en activa verkocht. Een batig saldo wordt betaald aan de aandeelhouders. De vereffenaar zal hiervoor moeten zorgen. Er wordt een staat opgesteld waaruit volgt hoe de vereffening heeft plaatsgevonden. De vereffenaar maakt een opstelling inzake de rekening en verantwoording en dit plan legt hij bij het handelsregister ter inzage. De vereffenaar moet een advertentie in een krant zetten waarin hij bekend maakt dat de B.V. wordt ontbonden en dat er een plan ter inzage ligt (en tot wanneer). Schuldeisers of andere belanghebbenden kunnen gedurende 2 maanden bezwaar maken tegen het plan resp. de rekening en verantwoording. Dit moet dan wel via de rechter.

Tip

Beslist u om een B.V. te ontbinden of liquideren, dan is dit besluit onherroepelijk. U kunt het dus niet terugdraaien. De administratie moet 7 jaar worden bewaard. Meestal komt de Belastingdienst nog even langs om te kijken. U kunt een liquidatie sneller afwikkelen door schulden in privé over te nemen en vorderingen via een cessie over te dragen en privé te gaan innen.


Steun ons met facebook

Maak uw waardering kenbaar door de pagina te liken en te delen! Het helpt onze pagina een grotere bekendheid te verwerven en u blijft up-to-date met alle nieuwe belastingtips. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Ontbinding van een B.V. - Belastingtips.nl

4.5 van 5 op basis van 3 beoordelingen - 2 gebruikersrecensies.

Waardeer onze tip!

Laat het ons weten en geef uw waardering.


Uw waardering :

Volg ons ook op:


Twitter

Linkedin

Facebook

Contact met belastingtips?

Bel met:

Algemeen 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice