U heeft mogelijk recht op een extra belastingvoordeel van € 1500.- >> Meer weten?
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.200.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 24-03-2017 10:04 > >
Uw huidige accountant te duur? Bij Belastingtips kan het goedkoper!

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Zakelijk

Deze pagina is aangemaakt op: 20-04-2010 21:49. Laatst gewijzigd op: 18-02-2016 12:04.

mr. Dennis J.B. Jongbloed
bekijk profiel
Contact

Gratis fiscale tips ontvangen?

Vragen

"Een second opinion op uw jaarlijkse aangifte kan leiden tot een extra belastingvoordeel." Dit is ook na het indienen van uw aangifte nog mogelijk!


€ 1500,- extra belastingvoordeel op uw aangifte?
Vraag dan vandaag vrijblijvend onze Fiscale Scan >> als second opinion aan.

Herinvesteringsreserve

Tot 2001 kenden we de vervangingsreserve. Deze is toen vervangen door de herinvesteringsreserve. Door de herinvesteringsreserve kunt u belastingheffing op gerealiseerde winsten bij verkoop van bedrijfsmiddelen doorschuiven naar de toekomst. Aan de herinvesteringsreserve zijn wel voorwaarden verbonden. De belangrijkste voorwaarden worden hieronder nader toegelicht.

1. Voornemen om te investeren

De ondernemer of de B.V. moet een voornemen hebben om te herinvesteren. U moet dit aannemelijk maken, het is dus verstandig dit in een (directie)besluit en / of notulen vast te leggen. Daarnaast moet u overige informatie die uw voornemen kunnen bekrachtigen bewaren.

2. Economische functie

Een bedrijfsmiddel dat in meer dan 10 jaar wordt afgeschreven moet worden vervangen door een bedrijfsmiddel met dezelfde economische functie (uitzondering overheidsingrijpen). Een bedrijfspand in eigen gebruik vervangen door een bedrijfspand dat aan derden worden verhuurd is niet toegestaan. Voor bedrijfsmiddelen die gedurende minder dan 10 jaar worden afgeschreven geldt deze voorwaarde niet. Een boekwinst op een auto kan dus worden gebruikt om te herinvesteren in een aanhanger of machine.

3. Boekwaarde

De boekwaarde van het nieuwe bedrijfsmiddel mag na afboeking van de herinvesteringsreserve niet lager zijn dan de boekwaarde van verkochte / vervangen bedrijfsmiddel.

4. Investeren binnen 3 jaar

Als u niet binnen 3 jaar een herinvestering pleegt, moet de reserve belast vrijvallen. Bij bijzondere omstandigheden kunt u met de Belastingdienst overleggen over een termijnverlenging. Doe dit wel tijdig (artikel 3.54 lid 5 Wet op de Inkomstenbelasting). Een termijnverlening is bij bijzondere omstandigheden mogelijk.

Willekeurige afschrijving en herinvesteringsreserve

Er kan geen herinvesteringsreserve worden gevormd als een bedrijfsmiddel willekeurig is afgeschreven (artikel 3.54 lid 8 Wet op de Inkomstenbelasting).

Voorbeeld

Een pand met een boekwaarde van € 100.000 wordt verkocht voor € 300.000. Er wordt twee jaar later een nieuw bedrijfspand gekocht voor € 300.000. De herinvesteringsreserve kan volledig worden gebruikt, de nieuwe boekwaarde wordt namelijk precies € 100.000. Er is geen belastingheffing verschuldigd over € 200.000 boekwinst.

Besluit herinvesteringsreserve bij overheidsingrijpen 2009.

Kijk voor meer actuele artikelen hier.


Steun ons met facebook

Maak uw waardering kenbaar door de pagina te liken en te delen! Het helpt onze pagina een grotere bekendheid te verwerven en u blijft up-to-date met alle nieuwe belastingtips. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Waardeer onze tip!

Laat het ons weten en geef uw waardering.


Uw waardering :

Volg ons ook op:

 
Twitter


Linkedin

Contact met belastingtips?

Bel met:

Algemeen 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice