Is uw bedrijf nog wel fiscaal & juridisch bij de tijd?
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.200.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 22-02-2018 09:45 > >
Uw huidige accountant te duur? Bij Belastingtips kan het goedkoper!

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Zakelijk

Deze pagina is aangemaakt op: 11-04-2010 21:03. Laatst gewijzigd op: 09-12-2014 13:05.

Gratis fiscale tips ontvangen?

Vragen

Sociale zekerheid binnen de Europese Unie

Per 1 mei 2010 veranderen de regels voor de sociale zekerheid binnen de Europese Unie. Verordening 1407/71 wordt vervangen door verordening 883/04, de belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Vanaf 1 mei 2010 is een werknemer of ondernemer slechts onderworpen aan 1 stelsel voor de sociale zekerheid. Tot dat moment kon u nog onder 2 stelsels vallen.
 • Vanaf 1 mei 2010 kunnen werknemers nog slechts gedurende 24 maanden in hun woonland verzekerd blijven (dit was 12 maanden met soms een verlenging van 12 maanden).
 • Als een werknemer in meerdere landen werkt (waaronder het woonland), dan is hij in het woonland verzekerd als hij daar voor minimaal 25% van zijn loon of werktijd werkzaamheden verricht.
 • In de loop van 2011 worden de E101 verklaringen vervangen. Dit zal dan worden geregeld via elektronische gegevensuitwisseling.
 • De bepalingen voor zelfstandigen worden strenger, ze moeten in beide landen dezelfde activiteiten verrichten. Is dit niet zo, dan is geen sprake van uitzending.

Overgangsrecht

Er komt overgangsrecht voor werknemers of zelfstandigen die per 1 mei 2010 al grensoverschrijdend aan het werk waren. Zij kunnen nog 10 jaar (dus tot 1 mei 2020) onder de oude verordening vallen.

Voorbeeld

De heer X werkt gedurende 1 dag per week in Nederland en 4 dagen in Duitsland. De heer X is nu verzekerd in Nederland en bij toepassing van de nieuwe regelgeving in Duitsland.

Overzicht van situaties

Hieronder een kort overzicht van diverse situaties na 1 mei 2010:

 1. Werklandbeginsel: uitgangspunt is verzekerd in het werkland.
 2. Periode: vrijstelling voor verzekering in het woonland voor maximaal 24 maanden.
 3. Detachering: verzekering in woonland gedurende maximaal 24 maanden.
 4. Werkzaamheden in 2 landen: wetgeving woonland mits 25% van het loon / tijd daar wordt verricht.
 5. Werkzaamheden in dienstbetrekking en anders dan in dienstbetrekking: wetgeving van het land waar de dienstbetrekking wordt verricht is van toepassing.
 6. Transport: geen aparte aanwijsregels meer.
 7. Gebied: van toepassing op de EU lidstaten en dus nog niet voor Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland.


Steun ons met facebook

Maak uw waardering kenbaar door de pagina te liken en te delen! Het helpt onze pagina een grotere bekendheid te verwerven en u blijft up-to-date met alle nieuwe belastingtips. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Waardeer onze tip!

Laat het ons weten en geef uw waardering.


Uw waardering :

Volg ons ook op:


Twitter

Linkedin

Facebook

Contact met belastingtips?

Bel met:

Algemeen 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice