Echtscheiding? Dit kan voor ondernemers en DGA's vervelende fiscale gevolgen hebben.
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.200.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 22-02-2018 09:45 > >
Accountant tegen een vast tarief per maand? Dat is mogelijk bij Belastingtips.nl

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Advies

Deze pagina is aangemaakt op: 19-01-2012 10:54. Laatst gewijzigd op: 27-02-2016 11:14.

Download gratis onze App

Gratis fiscale tips ontvangen?

Adviesgesprek

Persoonlijk contact
Eerlijk advies
Ervaren fiscalisten
Gratis adviesgesprek

088-0270027
8:30-17:00, werkdagen

Huwelijksvermogensrecht per 2012

Met ingang van 2012 is het huwelijksvermogensrecht aangepast. Dit heeft ook fiscale gevolgen. Met name ondernemers en DGA's moeten goed opletten. U bent zomaar uw bedrijf kwijt, terwijl u dacht: "Dit is niet zo."

Inleiding

Op 1 januari 2012 is de wet Aanpassing van de wettelijke gemeenschap van goederen van kracht geworden. Er zijn een paar belangrijke wijzigingen in deze wet, de belangrijkste:

  1. Bestuur: de echtgenoot van wiens zijde een goed in de gemeenschap was gekomen, was hierover exclusief bestuursbevoegd. Per 2012 is dit niet meer zo; iedere echtgenoot is zelfstandig bestuursbevoegd. Beiden moeten dus beslissingen nemen. Een uitzondering zal gelden voor goederen op naam (huis, aandelen B.V., etc.) en goederen die dienstbaar zijn aan bedrijf of beroep. Conclusie: beperkte gevolgen.
  2. Uitsluitingsclausule: schenkingen en erfenissen vallen in beginsel in de gemeenschap. Dit is anders als bij uiterste wil of bij een schenking anders is bepaald. Conclusie: beperkte gevolgen.
  3. Rechterlijke goedkeuring: er is geen rechterlijke goedkeuring nodig voor de wijziging of het opheffen van huwelijksvoorwaarden. Conclusie: eenvoudiger geworden.
  4. Aansprakelijkheid schulden: na ontbinding van het huwelijk is het privévermogen niet meer aansprakelijk voor schulden die de andere echtgenoot aangaat. Conclusie: duidelijke regeling.
  5. Einde huwelijk: huwelijk was pas ontbonden bij inschrijving echtscheidingsbeschikking bij de burgerlijke stand. Vanaf 2012 is het huwelijk ontbonden vanaf het moment dat het verzoek tot echtscheiding is ingediend bij de rechter. Conclusie: beperkte gevolgen.
  6. Beleggingen: rendementen op beleggingen uit eigen vermogen (bijvoorbeeld een schenking met uitsluitingsclausule) zijn ook voor de persoon die het eigen vermogen had. Voorbeeld 1: man krijgt schenking ad € 100.000 van zijn ouders en dit wordt belegd. Na 10 jaar is er € 200.000, dit gehele vermogen behoort toe aan de man. Voorbeeld 2: man krijgt € 100.000 van zijn ouders en koopt hiervoor een huis. Huis is na 5 jaar € 150.000 waard en wordt verkocht, gehele opbrengst voor de man. Conclusie: mogelijk verstrekkende gevolgen.

Ondernemers en nieuw huwelijksvermogensrecht

De wijziging in de beleggingsleer (ad 6) kan verregaande gevolgen hebben. Stel, de man wordt ondernemer en koopt een bedrijfspand met geld van zijn vrouw. Bij scheiding heeft de vrouw recht op de meeropbrengst / meerwaarde van het bedrijfspand. Dit zal ook gelden als de vrouw geld aan de onderneming leent voor de opstart en/of geld zou lenen voor een verbouwing van het bedrijfspand.

Een voorbeeld

De man koopt aandelen in een B.V. voor € 20.000. Het geld wordt door zijn vrouw aan hem geleend. Bij echtscheiding zal de vrouw een groot recht hebben op de waardeontwikkeling van de B.V.

Conclusie

Overleg met uw fiscaal jurist over dit nieuwe huwelijksvermogensrecht. Dit zal met name gelden voor ondernemers en DGA's waarvan de echtgenoot of echtgenote geld heeft geleend of gegeven aan de ondernemer / DGA.


Steun ons met facebook

Maak uw waardering kenbaar door de pagina te liken en te delen! Het helpt onze pagina een grotere bekendheid te verwerven en u blijft up-to-date met alle nieuwe belastingtips. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Waardeer onze tip!

Laat het ons weten en geef uw waardering.


Uw waardering :

Volg ons ook op:


Twitter

Linkedin

Facebook

Contact met belastingtips?

Bel met:

Algemeen 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice