Procedure tegen de belastingdienst?
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.200.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 22-02-2018 09:45 > >
Accountant tegen een vast tarief per maand? Dat is mogelijk bij Belastingtips.nl

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Advies

Deze pagina is aangemaakt op: 27-06-2010 10:20. Laatst gewijzigd op: 17-02-2016 14:53.

Download gratis onze App

Gratis fiscale tips ontvangen?

Adviesgesprek

Persoonlijk contact
Eerlijk advies
Ervaren fiscalisten
Gratis adviesgesprek

088-0270027
8:30-17:00, werkdagen

Administratie verworpen en omkering bewijslast

Als uw administratie door de Belastingdienst wordt verworpen, moet u aantonen dat de schatting van de Belastingdienst onjuist is.

Inleiding

De Belastingdienst kan uw administratie / boekhouding verwerpen als de vereiste aangifte niet is gedaan. Gevolg hiervan is dat de bewijslast wordt omgekeerd. Als de Belastingdienst het vermoeden heeft dat er sprake is van een onvolledige opbrengst of niet te controleren kosten, moet hij dit vermoeden onderbouwen. De boekhouding kan om diverse redenen worden verworpen:

  • geen verklaring voor een substantieel lagere winst;
  • vermogensvergelijking geeft een veel te lage privébesteding aan;
  • gebreken in de administratie, zoals ontbrekende facturen of een negatieve kas;
  • onderzoek bij derden waarbij deze info niet klopt met uw boekhouding;
  • administratie geeft niet voldoende inzicht in uw omzet en kosten.

Voldoet een administratie niet aan de wettelijke eisen, dan wordt deze gezien als niet deugdelijke grondslag voor de vaststelling van de winst en uw ingediende aangiften. De administratie wordt dan verworpen en de inspecteur stelt de winst volgens een schatting vast. De belastingplichtige moet vervolgens aantonen dat de schatting van de inspecteur te hoog is. Dit lijkt meestal onmogelijk, maar de praktijk en jurisprudentie bieden mogelijkheden.

Als vertrekpunt voor rechters geldt dat de administratie dusdanig ernstige gebreken moet vertonen, dat de winst of omzet onverklaarbaar laag is.

Contactpersoon

Als uw administratie wordt verworpen, heeft dat verregaande gevolgen. Laat u dan direct bijstaan door een fiscaal jurist, u kunt hiertoe een e-mail sturen aan de heer mr. Dennis J.B. Jongbloed

Gevolgen verwerpen administratie

De inspecteur zal een aanslag opleggen op basis van een redelijk schatting. U moet bewijzen dat de schatting van de inspecteur niet klopt (omkering bewijslast). U moet dit aantonen, dit is zwaarder dan aannemelijk maken.

Administratie

De administratie moet zo worden bijgehouden en bewaard, dat hieruit altijd de belastingheffing kan worden afgeleid. Volgens de Hoge Raad moet een restaurant daarvoor de detailgegevens van een bestelling bewaren. Het verdicht bewaren en deels verwijderen is volgens het Gerechtshof Arnhem (30 maart 2010) niet erg. Bij deze casus was de omzet veel lager dan de norm. De ondernemer had hiervoor een logische verklaring: een afhaalrestaurant is iets anders dan een normaal restaurant. Bij dit restaurant werkten ook nog 2 illegale mensen, dit deed verder niet terzake.

Uitspraken rechters

Er zijn veel procedures gevoerd over de omkering van de bewijslast. Als u dit overkomt, is een uitgebreid onderzoek van alle jurisprudentie noodzakelijk.

  1. Het niet bewaren van afrekenbonnen of zogenaamde z-aanslagen van een kassa is niet voldoende voor omkering van de bewijslast (Gerechtshof Arnhem 3 januari 2003).
  2. Het niet bewaren van de kladjes van de dagontvangsten is niet voldoende voor werping van de boekhouding (Gerechtshof Arnhem 1 februari 2005).
  3. Enkele gebreken in de voorraad en enkele gebreken in de kas zijn onvoldoende voor werping van de administratie (Gerechtshof Arnhem 22 december 2009).
  4. Het vertonen van enkele gebreken (verdicht bewaren bestellingen) bij een Chinees restaurant is onvoldoende voor omkering van de bewijslast (Gerechtshof Arnhem 30 maart 2010).


Steun ons met facebook

Maak uw waardering kenbaar door de pagina te liken en te delen! Het helpt onze pagina een grotere bekendheid te verwerven en u blijft up-to-date met alle nieuwe belastingtips. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Waardeer onze tip!

Laat het ons weten en geef uw waardering.


Uw waardering :

Volg ons ook op:


Twitter

Linkedin

Facebook

Contact met belastingtips?

Bel met:

Algemeen 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice