Procedure tegen de belastingdienst?
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.200.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 22-02-2018 09:45 > >
Accountant tegen een vast tarief per maand? Dat is mogelijk bij Belastingtips.nl

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Advies

Deze pagina is aangemaakt op: 25-05-2010 12:52. Laatst gewijzigd op: 02-01-2016 16:05.

Download gratis onze App

Gratis fiscale tips ontvangen?

Adviesgesprek

Persoonlijk contact
Eerlijk advies
Ervaren fiscalisten
Gratis adviesgesprek

088-0270027
8:30-17:00, werkdagen

Betalingsonmacht melden bij de Belastingdienst

U moet schriftelijk aan de Belastingdienst melden als u uw belastingschulden niet meer kunt betalen (sinds 2010). Doet u dit niet of niet tijdig, dan is de bestuurder van een B.V. al snel met zijn privévermogen aansprakelijk voor belastingschulden van de B.V. Vanaf 2010 kunt u ook online uw betalingsonmacht melden.

Betalingsonmacht

U kunt u belastingen niet meer betalen, wat dan?

U moet de Belastingdienst binnen 14 dagen nadat u de belasting had moeten betalen, melden dat u niet kunt betalen. Deze melding moet schriftelijk. Doet u dit niet, dan kan de bestuurder van een B.V. hoofdelijk (met zijn privévermogen) aansprakelijk worden gesteld. Door de melding inzake de betalingsonmacht is de Belastingdienst eerder op de hoogte van uw betalingsproblemen dan de overige schuldeisers. Hierdoor kan de Belastingdienst eerder rechtsmaatregelen (veelal beslag) nemen. Eigenlijk een onwenselijke situatie, waarom zou de Belastingdienst beter af zijn dan banken en normale schuldeisers?

Melding betalingsonmacht tot 2010

Telefonisch melden is mogelijk, edoch om bewijsproblemen te voorkomen, is een schriftelijke melding (per aangetekende brief) verstandig. De meldingsplicht eindigt zodra de Belastingdienst op de hoogte is geraakt van de betalingsonmacht (Hoge Raad 13 juli 1994). Als u tijdig heeft gemeld, bent u slechts aansprakelijk als de Belastingdienst kan bewijzen dat niet betaling het gevolg is van kennelijk onbehoorlijk bestuur in de laatste drie jaren. In 2010 is dit aangepast, melding moet nu schriftelijk plaatsvinden, vanaf juli 2010 kan dit ook digitaal.

Relevante jurisprudentie

  1. Rechtbank Zwolle 17 december 1997: betalen schuldeisers in zicht van faillissement impliceert onbehoorlijk bestuur.
  2. Gerechtshof Den Haag 2 december 1999: niet publiceren wil nog geen onbehoorlijk bestuur impliceren.
  3. Gerechtshof Den Haag 18 maart 2008: telefonisch betalingsonmacht melden is mogelijk.
  4. Rechtbank Haarlem 16 oktober 2007: mondelinge melding aan belastingdeurwaarder is ook tijdige melding betalingsonmacht.
  5. Gerechtshof 15 mei 2008: B.V. gaat failliet en drie jaar nadien wordt naheffingsaanslag BTW opgelegd. Bestuurder is niet aansprakelijk omdat B.V. niet in gebreke is gesteld en geen kennis droeg van de aanslag. De B.V. is opgehouden te bestaan, dus dan is niemand bevoegd om de B.V. te vertegenwoordigen.
  6. Gerechtshof Den Haag 1 december 2009: als onder ad 5 geen aansprakelijkheid omdat de Belastingdienst al jaren op de hoogte was van de betalingsproblemen. In deze casus regelmatig contact met de deurwaarder.
  7. Hoge Raad 12 augustus 2011: melden van de betalingsonmacht binnen 14 dagen nadat u een aanmaning heeft ontvangen, is tijdig. Het kan namelijk zo zijn dat u op het moment van de naheffingsaanslag uw belastingen en premies wel kon betalen. Normaal moet u binnen 14 dagen na de uiterste betaaldatum de schriftelijke melding indienen bij de Belastingdienst.

Steun ons met facebook

Maak uw waardering kenbaar door de pagina te liken en te delen! Het helpt onze pagina een grotere bekendheid te verwerven en u blijft up-to-date met alle nieuwe belastingtips. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Waardeer onze tip!

Laat het ons weten en geef uw waardering.


Uw waardering :

Volg ons ook op:


Twitter

Linkedin

Facebook

Contact met belastingtips?

Bel met:

Algemeen 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice