Procedure tegen de belastingdienst?
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.200.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 22-02-2018 09:45 > >
Accountant tegen een vast tarief per maand? Dat is mogelijk bij Belastingtips.nl

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Advies

Deze pagina is aangemaakt op: 20-04-2010 12:21. Laatst gewijzigd op: 17-02-2016 15:03.

Download gratis onze App

Gratis fiscale tips ontvangen?

Adviesgesprek

Persoonlijk contact
Eerlijk advies
Ervaren fiscalisten
Gratis adviesgesprek

088-0270027
8:30-17:00, werkdagen

Strafblad voor belastingadviseur?

Eind 2010 (waarschijnlijk per 1 oktober 2010) kan een belastingplichtige bij een fiscaal misdrijf of een fiscale overtreding een strafblad krijgen. Het strafblad voor fiscale delicten wordt geïnitieerd door de inspecteur der rijksbelastingen.

Een strafbeschikking zal vervolging en strafopleggingen tot gevolg hebben zonder tussenkomst van de rechter. Tegen de beschikking kan de belastingplichtige binnen 14 dagen in verzet komen (wel aangetekend). De officier van justitie zal dan beoordelen of de beschikking in de benen blijft, wordt aangepast of wordt ingetrokken. De zaak kan daarna nog worden behandeld door de strafrechter.

Strafblad

Bij justitie (de Justitiële Informatiedienst) wordt een register beheerd waarin gegevens worden opgeslagen over misdrijven (het zogenoemde justitieel documentatiesysteem). Fiscale overtredingen worden niet geregistreerd, fiscale misdrijven wel.

Wat is een fiscaal misdrijf?

Een fiscaal misdrijf is:

  • het opzettelijk niet, of niet juist doen van een aangifte;
  • het opzettelijk niet voldoen aan de in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen opgenomen meewerkverplichtingen.

Strafblad voor belastingadviseur?

Of het strafblad ook kan ontstaan voor de belastingadviseur of medepleger is nog niet duidelijk. De vierde tranche van de algemene wet bestuursrecht biedt nu de mogelijkheid voor het opleggen van een boete, strafvervolging is nog niet mogelijk. Het Openbaar Ministerie zal samen met de Belastingdienst gezamenlijke richtlijnen maken voor de fiscale strafbeschikking. Het ligt voor de hand dat ook een belastingadviseur / medepleger een strafblad kan krijgen.


Steun ons met facebook

Maak uw waardering kenbaar door de pagina te liken en te delen! Het helpt onze pagina een grotere bekendheid te verwerven en u blijft up-to-date met alle nieuwe belastingtips. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Waardeer onze tip!

Laat het ons weten en geef uw waardering.


Uw waardering :

Volg ons ook op:


Twitter

Linkedin

Facebook

Contact met belastingtips?

Bel met:

Algemeen 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice