Plannen voor het kopen of verkopen van een bedrijf?
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.200.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 22-02-2018 09:45 > >
Accountant tegen een vast tarief per maand? Dat is mogelijk bij Belastingtips.nl

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Advies

Deze pagina is aangemaakt op: 20-04-2010 21:08. Laatst gewijzigd op: 29-12-2014 10:06.

Download gratis onze App

Gratis fiscale tips ontvangen?

Adviesgesprek

Persoonlijk contact
Eerlijk advies
Ervaren fiscalisten
Gratis adviesgesprek

088-0270027
8:30-17:00, werkdagen

Aandelenoverdracht B.V.

Een bedrijf kan op verschillende manieren worden verkocht. Als het bedrijf is ondergebracht in een B.V., wordt meestal gekozen voor een aandelenoverdracht. Het bedrijf kan echter ook via een activa / passiva transactie worden verkocht. Verkoop van aandelen kan via een (onderhandse) koopovereenkomst plaatsvinden. De levering van de aandelen moet echter via de notaris, dit bij notariële akte. Een voorbeeld koopovereenkomst inzake aandelen kunt u hier vinden.

Een overname van aandelen in een B.V. is relatief eenvoudig. Alle rechten, plichten, werknemers, klanten, werkzaamheden, etc. gaan met de levering van aandelen over aan de koper. De complexiteit van een aandelenoverdracht komt voort uit het feit dat de koper alle rechten en plichten uit de B.V. overneemt. Een koper zal daarom een uitgebreid onderzoek onderzoek binnen de B.V. laten uitvoeren (het zogenaamde due dilligence onderzoek). Dit onderzoek wordt op verschillende onderdelen uitgevoerd:

  • juridisch;
  • fiscaal;
  • accountancy;
  • overig.

Er zullen uit dit onderzoek risico's naar voren komen. De koper zal hiervoor garanties vragen. Veelal zal dit worden ingevuld door een balansgarantie, waar nodig gekoppeld aan een escrow (deel koopsom op bankrekening notaris). Als u er via deze route niet uitkomt (bijvoorbeeld omdat de verkoper de garanties niet wil verstrekken), overweeg dan een activa / passiva transactie.

Financiering aandelenoverdracht

Bij een overname van de aandelen in een B.V. zal de bank kritisch meekijken. De focus zal liggen op de risico's en garanties die worden afgesproken. Schakel hiertoe dus in een vroegtijdig stadium uw bankier in. De koper mag bij een overname geen zekerheden voor de financiering laten verstrekken door de overgenomen B.V. Een activa / passiva transactie is hierdoor eenvoudiger te financieren.

Aandelenoverdracht en fiscus

Bij een aandelenoverdracht wordt de B.V. veelal verkocht door een zogenaamde holding B.V. Over de koopsom is de verkoper geen belastingen verschuldigd, dit door toepassing van de deelnemingsvrijstelling. De koper zal met dezelfde waarden verder gaan en kan dus geen goodwill activeren. Op de koopsom zal een korting worden toegepast op grond van in de toekomst wellicht verschuldigde belastingen, de zogenaamde belastinglatenties (korting veelal 8 - 15%). Als de aandeelhouder / DGA zijn aandelen in privé verkoopt, is hij direct 25% box 2 heffing verschuldigd.

Laat u door een fiscaal jurist of belastingadviseur bijstaan. Bij een verkoop kunt u soms vrijstellingen claimen voor:

  • vennootschapsbelasting;
  • schenkbelasting;
  • overdrachtsbelasting;
  • omzetbelasting.

Zie voor overige actuele artikelen hier.


Steun ons met facebook

Maak uw waardering kenbaar door de pagina te liken en te delen! Het helpt onze pagina een grotere bekendheid te verwerven en u blijft up-to-date met alle nieuwe belastingtips. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Waardeer onze tip!

Laat het ons weten en geef uw waardering.


Uw waardering :

Volg ons ook op:


Twitter

Linkedin

Facebook

Contact met belastingtips?

Bel met:

Algemeen 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice