Plannen voor het kopen of verkopen van een bedrijf?
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.200.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 22-02-2018 09:45 > >
Accountant tegen een vast tarief per maand? Dat is mogelijk bij Belastingtips.nl

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Advies

Deze pagina is aangemaakt op: 22-06-2010 07:36. Laatst gewijzigd op: 17-02-2016 15:11.

Download gratis onze App

Gratis fiscale tips ontvangen?

Adviesgesprek

Persoonlijk contact
Eerlijk advies
Ervaren fiscalisten
Gratis adviesgesprek

088-0270027
8:30-17:00, werkdagen

"Ik wil mijn bedrijf verkopen"

In dit proces zijn meerdere fasen. Het is belangrijk dat u ongeveer 3 jaar vóór de verkoop bij een fiscaal jurist binnenwandelt om te beoordelen of uw structuur voor een verkoop optimaal is.

Contactpersoon

Voor vragen of opmerkingen kunt u zonder verdere kosten contact opnemen met de heer mr. Dennis J.B. Jongbloed van Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.

Fasen verkoopproces

  1. Oriëntatie: de eerste gesprekken tussen u en de adviseur om te kijken wat u wilt, tegen welke prijs en op welke termijn. Daarnaast wordt gekeken wat de financiële en fiscale gevolgen zijn van de verkoop. Hierbij moet u ook kijken naar de sterke en de zwakke kanten van uw bedrijf.
  2. Waardering: een waarde vaststellen is niet eenvoudig en vervalt al snel in borrelpraat (3 keer de winst, etc.). Naast de cijfers spelen ook de mogelijkheden en gevaren van uw bedrijf een rol. Daarnaast is het van belang dat de cijfers genormaliseerd worden. Er zijn verschillende waardebepalingen die door Jongbloed Fiscaal Juristen worden gebruikt, dit zijn de Discounted Cashflow Methode, Rentabiliteitswaarde-berekening, Intrinsieke waarde, Liquidatiewaarde en een samenstelling hiervan. Uw bedrijf bepaalt uiteindelijk welke methode het beste past.
  3. Koper zoeken en selectie maken: er wordt een verkoopprofiel opgesteld en samen met u gekeken naar mogelijke kopers, dit kan een investeringsmaatschappij, concurrent of een zogenaamde witte vlekken (partij die nog niet in uw regio zit) koper zijn. Jongbloed Fiscaal Juristen maakt een lijst en bespreekt met u wie de beste kandidaat is.
  4. Informatiememorandum: in dit memorandum wordt uw bedrijf beschreven. In het plan staat onder meer: de geschiedenis, uw markt en visie, de juridische structuur, het organogram, beschrijving van de activiteiten / producten / activa / opdrachten / offertes, etc., balansen, uitwerking financiële informatie, reden van de verkoop, beschrijving van het personeel en de rol van directie.
  5. De eerste gesprekken, onderhandelingen en de geheimhoudingsverklaring: in overleg met u worden de eerste gesprekken opgestart en alvast begonnen met de onderhandelingen, dit is een vak apart. Daarnaast moet de koper een geheimhoudingsverklaring tekenen zodat de informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Bij de eerste gesprekken spelen ervaring, emotie en wederzijds vertrouwen een belangrijke rol.
  6. Intentieverklaring: als er op hoofdlijnen een akkoord is, wordt een intentieverklaring tussen koper en verkoper opgesteld. Hierin staat onder meer: de prijs, overnamedatum, garanties, relatiebeding, concurrentiebeding, voorbehouden, gevolgen afbreken onderhandelingen, exclusiviteit en een geschillenregeling.
  7. Due Diligence onderzoek: de koper zal uw bedrijf (laten) onderzoeken op financiële, juridische en economische risico's. Dit wordt veelal verzorgd door een door Jongbloed Fiscaal Juristen ingeschakelde accountant en een eigen (fiscaal) jurist. In sommige gevallen laten wij een dergelijk onderzoek al vóór de verkoop zelf plaatsvinden en wordt dit rapport aan de mogelijke koper verstrekt. Dit voorkomt onnodige vertragingen.
  8. Contract opstellen: als het DDO is afgerond, wordt de overname afgerond. Hiertoe wordt een (meestal uitgebreid) koopcontract opgesteld en alvast met de notaris gesproken. Er worden verschillende overeenkomsten opgesteld (koopovereenkomst, leningsovereenkomst, ontslag bestuurder, managementovereenkomst, etc.).
  9. Afronding: in dit proces worden de laatste puntjes op de "i" gezet. Hierbij kunt u denken aan uw privé inkomensplanning, een feest voor het personeel en de relaties en een estate planning.


Steun ons met facebook

Maak uw waardering kenbaar door de pagina te liken en te delen! Het helpt onze pagina een grotere bekendheid te verwerven en u blijft up-to-date met alle nieuwe belastingtips. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Waardeer onze tip!

Laat het ons weten en geef uw waardering.


Uw waardering :

Volg ons ook op:


Twitter

Linkedin

Facebook

Contact met belastingtips?

Bel met:

Algemeen 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice