Is uw pensioen wel echt goed geregeld ?
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.200.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 22-02-2018 09:45 > >
Accountant tegen een vast tarief per maand? Dat is mogelijk bij Belastingtips.nl

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Advies

Deze pagina is aangemaakt op: 08-05-2013 12:11. Laatst gewijzigd op: 18-02-2016 11:47.

Download gratis onze App

Gratis fiscale tips ontvangen?

Adviesgesprek

Persoonlijk contact
Eerlijk advies
Ervaren fiscalisten
Gratis adviesgesprek

088-0270027
8:30-17:00, werkdagen

Onderzoek bedrijfspensioenfonds, BPF-check

Algemeen

In Nederland zijn verschillende pensioensystemen en uitvoerders aanwezig.

Zo zijn er diverse mogelijkheden om de pensioenaanspraken onder te brengen bij pensioenuitvoerders:

  • Aansluiten bij een Bedrijfstakpensioenfonds (BPF).
  • Aansluiten bij een Beroepspensioenfonds.
  • Het oprichten van een Ondernemingspensioenfonds (OPF).
  • Het verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij.
  • Het in eigen beheer opbouwen van pensioen (voor de DGA).

Veelal zijn de meeste werkgevers en werknemers  aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Allemaal hebben ze een eigen regeling gedefinieerd, afhankelijk van de branche waarin zij werkzaam zijn.

Van rechtswege verkregen pensioen

Het pensioen van een bedrijfstakpensioenfonds wordt van rechtswege verkregen. Dit houdt in dat een werknemer recht heeft op pensioen als hij bij een werkgever in dienst is of gewerkt heeft die onder de verplichtstelling van het pensioenfonds valt. Dit geldt ook als de werkgever zich niet aangesloten heeft bij het fonds en daardoor nooit premie afgedragen heeft.

Verplichtstelling BPF

De meeste bedrijfstakpensioenfondsen hebben een verplichtstelling aangevraagd en gekregen. Dit houdt in dat, als een werkgever vanwege de aard van het bedrijf onder de verplichtstelling van het pensioenfonds valt, de werknemers automatisch recht hebben op pensioen van dit bedrijfspensioenfonds.

Risico

Voor de werkgever, maar ook voor adviseurs van een werkgever, brengt dit een groot risico met zich mee. Het fonds kan met terugwerkende kracht pensioenpremies vorderen bij de werkgever indien blijkt dat er een verplichtstelling geldt. Als een werkgever geconfronteerd wordt met een premieclaim van het fonds over meerdere jaren, dan kan er acuut sprake zijn van een groot financieel probleem.

Onderzoek Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM heeft een rapport gepubliceerd (2010) naar aanleiding van het onderzoek naar de kwaliteit van pensioenadvisering in Nederland (Rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen).

Binnen dit onderzoek kwam de AFM tot de conclusie dat meer dan de helft van de bij een verzekeraar verzekerde pensioenregelingen waarschijnlijk onder de verplichtstelling van een BPF valt. Deze groep werkgevers loopt een groot financieel risico.

Een BPF-onderzoek is specialistisch werk

Het lezen van verplichtstellingsbesluiten is niet eenvoudig. Het juist interpreteren is vakwerk en vergt ervaring en kennis van de wet.

Wilt u meer zekerheid hebben of uw onderneming, of de onderneming waar u als adviseur voor optreedt, onder de verplichtstelling van één van de Bedrijfstakpensioenfondsen valt?

Ik kan samen met u en uw adviseurs een “BPF-onderzoek” doorlopen.

BPF-check

Tijdens het onderzoek worden een aantal fasen doorlopen:

  1. Onderzoek naar de kenmerken van de onderneming die relevant kunnen zijn binnen verplichtstellingen van Bedrijfstakpensioenfondsen.
  2. Vastlegging bevindingen in het onderzoeksdossier.
  3. Eerste grove schifting bedrijfstakpensioenfondsen.
  4. Juridisch onderzoek relevante BPF-verplichtstellingen.
  5. Rapportage.

Attentiepunt gewijzigde bedrijfsactiviteiten

Een bedrijf kan geleidelijk haar dagelijkse activiteiten wijzigen door gewijzigde marktomstandigheden. Dit kan gevolgen hebben voor de werkingssfeer van verplichte deelname BPF. Het bedrijf kan zomaar ineens onder een BPF gaan vallen of kan zomaar geen verplichte deelname meer hebben. Wees hierop alert.


Steun ons met facebook

Maak uw waardering kenbaar door de pagina te liken en te delen! Het helpt onze pagina een grotere bekendheid te verwerven en u blijft up-to-date met alle nieuwe belastingtips. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Waardeer onze tip!

Laat het ons weten en geef uw waardering.


Uw waardering :

Volg ons ook op:


Twitter

Linkedin

Facebook

Contact met belastingtips?

Bel met:

Algemeen 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice