Is uw pensioen wel echt goed geregeld ?
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.200.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 22-02-2018 09:45 > >
Accountant tegen een vast tarief per maand? Dat is mogelijk bij Belastingtips.nl

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Advies

Deze pagina is aangemaakt op: 03-10-2011 10:32. Laatst gewijzigd op: 21-02-2016 21:09.

Download gratis onze App

Gratis fiscale tips ontvangen?

Adviesgesprek

Persoonlijk contact
Eerlijk advies
Ervaren fiscalisten
Gratis adviesgesprek

088-0270027
8:30-17:00, werkdagen

Collectief pensioen kan beter

In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over de wijzigingen in het pensioenstelsel. De pensioenleeftijd zal worden verhoogd en in de toekomst afhankelijk worden gemaakt van de sterfteontwikkeling en de deelnemers krijgen een groter aandeel in het risico. Bekijk eens of de nieuwe PPI regeling voor u (werkgever of werknemer) interessant is, de regeling is er sinds 2011 en kent zeker voordelen.

Een terugblik in pensioenland

Tot circa 10 jaar geleden waren veel regelingen “eindloonregelingen” of “middelloonregelingen”. Het pensioen werd opgebouwd over het laatst verdiende of het gemiddelde salaris. Deze pensioenen waren gegarandeerd en vaak ook geïndexeerd. De indexatie en de uitkeringen konden echter wel worden verlaagd indien het noodzakelijk was en de premie kon eventueel worden verhoogd. Dit is altijd zo geweest, echter het werd niet op deze manier ervaren. Pensioenen waren immers gegarandeerd.

Beschikbare premie, een nieuwe mogelijkheid binnen pensioenen

De laatste jaren is een ander pensioensysteem in opkomst: de beschikbare premieregeling. Bij een dergelijke pensioenregeling wordt niet een gegarandeerd pensioen uitgekeerd, maar wordt door de werkgever enkel een pensioenpremie beschikbaar gesteld. De deelnemer dient vervolgens, binnen de fiscale grenzen, zelf te bepalen wat er met de premie moet gebeuren. Het beleggings- en renterisico komt hierdoor volledig bij de deelnemers te liggen.

De premieregeling is wereldwijd enorm in opkomst. De reden daarvan is simpel: het is betaalbaarder voor de werkgevers en de risico’s zijn voor de werkgevers aanzienlijk kleiner.

Nieuwe regeling sinds 2011

De 1e generatie premieregelingen (link) kenmerkte zich door hoge kosten en de producten waren niet transparant. Sinds begin 2011 is een nieuw pensioenvehikel geïntroduceerd: de Premiepensioeninstelling (PPI).

Een PPI heeft de mogelijkheid om de pensioenpremies van een premieregeling collectief te beleggen. De toetredingseisen zijn lager waardoor op de pensioenmarkt meer concurrentie gaat ontstaan. Zo zijn er op deze markt een aantal nieuwe, branchevreemde toetreders verschenen.

Wat is nu het voordeel van een PPI? Een PPI is vaak gebaseerd op online dienstverlening waarbij het administratiesysteem volledig nieuw is ontwikkeld. Veel verzekeraars hadden problemen met het voeren van een efficiënte administratie, waardoor de kostprijs werd verhoogd.

De PPI producten die nu op de markt komen, zijn bovendien simpeler en transparanter dan de oude verzekeringsproducten. De PPI producten zijn door hun eenvoud makkelijker te vergelijken en de producten kennen veelal een korte contractsduur in plaats van 5 of 10, jaar zoals bij verzekeraars gebruikelijk was. Een werkgever zit dus niet lang vast aan een pensioenuitvoerder. Door de online mogelijkheden is het beheer van een contract en de communicatie richting deelnemers een stuk eenvoudiger en goedkoper geworden.

Begin dit jaar waren de verzekeraars, op een enkeling na, erg terughoudend in het aanbieden van een PPI. Ze bleven hun eigen oude verzekeringsproducten promoten. Hier is echter een kentering waarneembaar. De grote aanbieders zien de druk van de concurrentie toenemen en starten ook een PPI. Vraag uw (pensioen)adviseur of een PPI ook u kosten kan besparen!


Steun ons met facebook

Maak uw waardering kenbaar door de pagina te liken en te delen! Het helpt onze pagina een grotere bekendheid te verwerven en u blijft up-to-date met alle nieuwe belastingtips. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Waardeer onze tip!

Laat het ons weten en geef uw waardering.


Uw waardering :

Volg ons ook op:


Twitter

Linkedin

Facebook

Contact met belastingtips?

Bel met:

Algemeen 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice