Is uw pensioen wel echt goed geregeld ?
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.200.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 22-02-2018 09:45 > >
Accountant tegen een vast tarief per maand? Dat is mogelijk bij Belastingtips.nl

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Advies

Deze pagina is aangemaakt op: 04-04-2010 21:54. Laatst gewijzigd op: 09-12-2014 13:05.

Download gratis onze App

Gratis fiscale tips ontvangen?

Adviesgesprek

Persoonlijk contact
Eerlijk advies
Ervaren fiscalisten
Gratis adviesgesprek

088-0270027
8:30-17:00, werkdagen

Pensioen werknemer en fiscus

Het belonen van een werknemer kan ook prima via een pensioen. Naast de auto van de zaak is dit één van de belangrijkste mogelijkheden om een werknemer te belonen. De belastingwetgeving biedt ruime mogelijkheden om pensioenopbouw mogelijk te maken. Ook biedt de belastingwet meer flexibiliteit en creativiteit om een pensioenregeling voor een werknemer in te vullen. Het kostenaspect speelt hierbij zeker een rol, temeer omdat de werkgever ook een pensioengat uit het verleden voor een werknemer kan oplossen.

Werknemers en werkgevers vinden een pensioen vaak complex. Een adviseur die werkt op basis van een uurtarief en de provisie teruggeeft aan de verzekerde en / of de provisie zou inbouwen in het pensioen, geniet dan de voorkeur.

Fiscale gevolgen

De bijdrage van de werkgever aan het pensioen van de werknemer vormt geen loon. De eigen bijdrage die de werknemer zelf moet voldoen is voor hem aftrekbaar van het loon.

Flexibilisering van pensioen

Bij een adviesgesprek kunt u meerdere onderwerpen behandelen. Hieronder een opstelling van de mogelijkheden om een pensioen te flexibiliseren en hier creatief mee om te gaan.

 • Pensioen maximaal 100% eindloon.
 • Pensioen mag variëren (100% - 75%).
 • Pensioen uitstellen tot 70 jaar.
 • Pensioen combineren met banksparen of lijfrente.
 • Inkoop oude dienstjaren.
 • Ruilen van een weduwen- (of wezen)pensioen voor een normaal ouderdomspensioen.
 • Mogelijkheid om bijvoorbeeld vanaf 55 jaar het salaris te verlagen, maar de oude pensioenopbouw voort te zetten.
 • Bij eerder pensioen de uitkering verlagen.

Cafetariamodel en pensioen

Als de werkgever de werknemer wil belonen voor een geweldige arbeidsprestatie, kan hij een bonus uitkeren. Wellicht is het verstandig om samen eens na te denken over een verbetering van het pensioen van de werknemer. De mogelijkheden zijn:

 • Spaarloon opbouwen en dit gebruiken voor pensioen.
 • Levensloop uiteindelijk omzetten in pensioen.
 • Eigen bijdrage werknemer voor bijvoorbeeld een ANW-hiaat, inkoop dienstjaren, aanvulling pensioen, etc.
 • Pensioen over niet vaststaande loonbestanddelen.


Steun ons met facebook

Maak uw waardering kenbaar door de pagina te liken en te delen! Het helpt onze pagina een grotere bekendheid te verwerven en u blijft up-to-date met alle nieuwe belastingtips. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Waardeer onze tip!

Laat het ons weten en geef uw waardering.


Uw waardering :

Volg ons ook op:


Twitter

Linkedin

Facebook

Contact met belastingtips?

Bel met:

Algemeen 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice