Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam
Bedrijfsnaam
Telefoon

We bellen u binnen 5 dagen op om de werkwijze nader toe te lichten. Geheel vrijblijvend!

Emigratie DGA

Een emigratie van een Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) is regelmatig onderdeel bij mijn advisering. Waarom zou de DGA emigreren? Een aantal redenen uit mijn praktijk:

 1. Voorkomen box 2 (25% dividendbelasting).
 2. Besparen op erfbelasting.
 3. Klaar met Nederland.
 4. "Ik voel me gezonder en prettiger in het buitenland."
 5. "Ik woon deels in Nederland en deels in het buitenland en dat is heerlijk."

Emigratie DGA en belastingen

Als een DGA emigreert, hoeft hij niet af te rekenen over zijn aanmerkelijk belangwinst (het is een fictieve vervreemding, artikel 4:16 IB). Bij de emigratie wordt een zogenaamde conserverende aanslag opgelegd. Deze aanslag hoeft u niet te betalen. Als u echter de aandelen binnen 10 jaar na uw emigratie zou verkopen (of de onderneming staakt) en u 90% of meer van de reserves zou uitkeren, moet u afrekenen. Hier ligt ook meestal de oplossing: keer 85% van de reserves uit en laat de rest in de B.V. zitten (artikel 25 en 26 invorderingswet). Voor de conserverende aanslag geldt tevens het volgende;

 1. Er wordt geen rente over berekend.
 2. Er wordt automatisch uitstel van betaling verleend bij een emigratie binnen de EU.
 3. In het woonland betaalde belastingen mag u hierop in mindering brengen.
 4. Bij een emigratie binnen Europa hoeft u geen zekerheid te stellen.
 5. In Nederland ingehouden dividendbelasting komt in mindering op de conserverende aanslag.
 6. Terugbetaling van aandelenkapitaal is een verboden handeling (dit dus vóór de emigratie regelen).
 7. Bij een waardedaling na emigratie wordt de conserverende aanslag verminderd (artikel 26.5 invorderingswet).
 8. Bij terugkeer binnen 10 jaar (immigratie) vervalt de conserverende aanslag.
 9. Bij overlijden binnen 10 jaar gaat de conserverende aanslag over naar de erfgenamen.

Gevolgen na emigratie DGA

Na de emigratie is de DGA belastingplichtig in het woonland. Als verkrijgingsprijs voor de AB aandelen geldt de waarde op het moment van emigratie. Nederland heft bij een dividenduitkering na emigratie meestal 15% (een gereduceerd tarief op grond van het belastingverdrag, dit kan soms hoger of lager zijn).

Als de B.V. ook zou emigreren (woonplaats bestuurder), wordt een extra conserverende aanslag opgelegd. Laat u goed adviseren bij uw emigratie en de overgang van de directie. Als een DGA van een stamrecht B.V. of pensioen B.V. zou emigreren zonder dat de B.V. een nieuwe bestuurder krijgt, kunnen er grote fiscale problemen ontstaan. Dit kunt u eenvoudig voorkomen door een derde tot bestuurder van uw B.V. te benoemen.

Belastingtip DGA en emigratie

Regelmatig worden er structureren opgezet waarbij de feitelijke leiding van de B.V. wordt verplaatst naar Malta, vervolgens worden reserves van de B.V. voor 85% uitgekeerd. Nederland zal niet heffen en Malta heft ook geen dividendbelasting. Dergelijke structuren kunnen ook worden opgezet met landen die een zogenaamde Step Up voor het AB kennen. In de praktijk wordt ook wel eens geadviseerd om de Nederlandse B.V. met de buitenlandse B.V. te laten fuseren (op grond van Europese wetgeving), waardoor er een hoog kapitaal kan ontstaan en het uiteindelijke woonland beperkt of niet zal heffen over de AB winst.

Noot mr. Dennis J.B. Jongbloed

Het is maatwerk en advies van een fiscaal jurist is écht noodzakelijk. Dit zeg ik niet vanuit oogpunt van mijn portemonnee, maar vanuit oogpunt van de uwe, de problemen bij een fout advies kunnen erg groot zijn. Daarnaast zijn er soms voordelen te behalen die niet bij alle fiscaal juristen bekend zijn.

Andere interessante artikelen voor de DGA

Lees ook: DGA salaris 2015
Lees ook: DGA salaris verplicht
Lees ook: Lager DGA loon
Lees ook: DGA - dividend of salaris
Lees ook: DGA beleggen


meer informatie over Emigratie DGA

Samengevat:

>
>
>
>