"Ik wil mijn bedrijf verkopen"

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
06-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

"Ik wil mijn bedrijf verkopen"

In dit proces zijn meerdere fasen. Het is belangrijk dat u ongeveer 3 jaar vóór de verkoop bij een fiscaal jurist binnenwandelt om te beoordelen of uw structuur voor een verkoop optimaal is.

Contactpersoon

Voor vragen of opmerkingen kunt u zonder verdere kosten contact opnemen met de heer mr. Dennis J.B. Jongbloed van Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.

Fasen verkoopproces

  1. Oriëntatie: de eerste gesprekken tussen u en de adviseur om te kijken wat u wilt, tegen welke prijs en op welke termijn. Daarnaast wordt gekeken wat de financiële en fiscale gevolgen zijn van de verkoop. Hierbij moet u ook kijken naar de sterke en de zwakke kanten van uw bedrijf.
  2. Waardering: een waarde vaststellen is niet eenvoudig en vervalt al snel in borrelpraat (3 keer de winst, etc.). Naast de cijfers spelen ook de mogelijkheden en gevaren van uw bedrijf een rol. Daarnaast is het van belang dat de cijfers genormaliseerd worden. Er zijn verschillende waardebepalingen die door Jongbloed Fiscaal Juristen worden gebruikt, dit zijn de Discounted Cashflow Methode, Rentabiliteitswaarde-berekening, Intrinsieke waarde, Liquidatiewaarde en een samenstelling hiervan. Uw bedrijf bepaalt uiteindelijk welke methode het beste past.
  3. Koper zoeken en selectie maken: er wordt een verkoopprofiel opgesteld en samen met u gekeken naar mogelijke kopers, dit kan een investeringsmaatschappij, concurrent of een zogenaamde witte vlekken (partij die nog niet in uw regio zit) koper zijn. Jongbloed Fiscaal Juristen maakt een lijst en bespreekt met u wie de beste kandidaat is.
  4. Informatiememorandum: in dit memorandum wordt uw bedrijf beschreven. In het plan staat onder meer: de geschiedenis, uw markt en visie, de juridische structuur, het organogram, beschrijving van de activiteiten / producten / activa / opdrachten / offertes, etc., balansen, uitwerking financiële informatie, reden van de verkoop, beschrijving van het personeel en de rol van directie.
  5. De eerste gesprekken, onderhandelingen en de geheimhoudingsverklaring: in overleg met u worden de eerste gesprekken opgestart en alvast begonnen met de onderhandelingen, dit is een vak apart. Daarnaast moet de koper een geheimhoudingsverklaring tekenen zodat de informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Bij de eerste gesprekken spelen ervaring, emotie en wederzijds vertrouwen een belangrijke rol.
  6. Intentieverklaring: als er op hoofdlijnen een akkoord is, wordt een intentieverklaring tussen koper en verkoper opgesteld. Hierin staat onder meer: de prijs, overnamedatum, garanties, relatiebeding, concurrentiebeding, voorbehouden, gevolgen afbreken onderhandelingen, exclusiviteit en een geschillenregeling.
  7. Due Diligence onderzoek: de koper zal uw bedrijf (laten) onderzoeken op financiële, juridische en economische risico's. Dit wordt veelal verzorgd door een door Jongbloed Fiscaal Juristen ingeschakelde accountant en een eigen (fiscaal) jurist. In sommige gevallen laten wij een dergelijk onderzoek al vóór de verkoop zelf plaatsvinden en wordt dit rapport aan de mogelijke koper verstrekt. Dit voorkomt onnodige vertragingen.
  8. Contract opstellen: als het DDO is afgerond, wordt de overname afgerond. Hiertoe wordt een (meestal uitgebreid) koopcontract opgesteld en alvast met de notaris gesproken. Er worden verschillende overeenkomsten opgesteld (koopovereenkomst, leningsovereenkomst, ontslag bestuurder, managementovereenkomst, etc.).
  9. Afronding: in dit proces worden de laatste puntjes op de "i" gezet. Hierbij kunt u denken aan uw privé inkomensplanning, een feest voor het personeel en de relaties en een estate planning.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte