Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
7 + 2 =

Checklist aangifte inkomstenbelasting

 1. Naam klant: ..............................
 2. Omschrijving privésituatie: woning, kinderen, gehuwd, pensioen, ..............................
 3. Afschrift ID-bewijs: .................. 
 4. Telefoonnummer en mailadres klant: ..............................
 5. Naam klant, adres, geboortedatum en kopie paspoort.
 6. Naam partner: .............................., geboortedatum: ..................
 7. Kind: namen en gebooortedata: .............................. 
 8. WOZ-beschikking(en): ..............................
 9. Waarde tweede woning (+ evt. WOZ-beschikking): €  ..................
 10. Betaalde hypotheekrenten: € ..................
 11. Afrekening notaris inzake aankoop en verkoop woningen: € ..................
 12. Bijzondere zaken in aangiftejaar (verhuizing, erfenis, etc.): ..............................
 13. Lijfrentepolissen: ..............................
 14. Polissen kapitaalverzekering: ..............................
 15. Akte huwelijkse voorwaarden: .................. (verrekenbeding bijhouden). 
 16. Testament(en): .............................. (nog actueel?).
 17. Telefoonnummer klant: ..................
 18. Jaaropgaves i.v.m. inkomen uit (vroegere) dienstbetrekking: ..................
 19. Gegevens auto van de zaak: ..............................
 20. Winst uit onderneming, jaarstukken: ..............................
 21. Specificatie opbrengsten en kosten van andere inkomsten: ..............................
 22. Specificatie betaalde / ontvangen alimentatie (incl. naw-gegevens ex-echtgeno(o)t(e)) ..............................
 23. Jaaroverzicht(en) hypotheken: ..............................
 24. Jaaroverzicht lijfrente: .............................. (berekening maken, opgave A).
 25. Kosten kinderopvang; opstelling kinderopvang of alle facturen opvragen: € ..................
 26. Specificatie ziektekosten: ..............................
 27. Specificatie giften: ..............................
 28. Specificatie scholingskosten: ..............................
 29. Monumentenpand; overzicht van kosten en (te) ontvangen en toegezegde subsidies (+ beschikkingen).
 30. Jaaroverzichten van alle betaal- en spaarrekeningen: ..............................
 31. Jaaroverzichten effecten (let op dividendbelasting, is te verrekenen): ..............................
 32. Overzicht met waardebepaling zaken per 1 januari en 31 december van overige bezittingen: ........................................  (* vanaf 2011 enkel nog de waarde per 1 januari).
 33. Overzicht van de standen van de schulden per 1 januari en 31 december: ..............................

meer informatie over Checklist aangifte inkomstenbelasting

Samengevat:

>
>
>
>
>