Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
1 + 7 =

Aftrekposten 2015 top 15

Het aantal aftrekposten in de aangifte inkomstenbelasting 2015 zijn beperkt. Er zijn er echter nog voldoende en sommige worden te vaak vergeten. In dit artikel een aantal aftrekposten dat is opgesteld door mr. Dennis J.B. Jongbloed, fiscaal jurist bij Jongbloed Fiscaal Juristen.

Top 15 aftrekposten

 1. Woning in buitenland: de woning moet u aangeven in box 3. U moet feitelijk belasting betalen over de woning in het land waar de woning is gelegen. In Nederland krijgt u aftrek ter voorkoming van dubbele belastingen. U moet hiertoe het vakje in uw aangifte aanvinken en tevens aangeven of dit box 1 of box 3 vermogen betreft.
 2. Tijdig aangifte doen: doet u tijdig aangifte. Lukt dit niet, vraag dan uitstel. Dit is een extra aandachtspunt voor uw aangifte 2015.
 3. Eigen woning in Nederland: de hypotheekrente en diverse overige kosten zijn aftrekbaar. Kijk hier voor een opstelling welke kosten aftrekbaar zijn in 2015. Voor de aftrekbaarheid maakt het niet uit van wie u geld heeft geleend, de lening moet wel zijn aangegaan voor de eigen woning, onderhoud of verbetering. U moet aannemelijk maken dat u de kosten heeft gemaakt en heeft betaald.
 4. Giften: giften aan de kerk, goede doelen, etc. zijn aftrekbaar. Er geldt een drempel van 1% van uw inkomen met een minimum van € 60. Maximaal is 10% van uw drempelinkomen aftrekbaar. Als u via de notaris een gift voor 5 jaar laat vastleggen, is de hele gift aftrekbaar, zonder drempel derhalve.
 5. Ziektekosten hulpmiddelen: deze zijn, evenzo als in 2014 aftrekbaar, mits u ze medisch nodig heeft. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een kunstgebit, gehoorapparaat, traplift, scootmobiel, steunzolen, rolstoel, etc. Ook de reparatiekosten en het onderhoud (ook de batterij of accu) zijn aftrekbaar. Brillen en contactlenzen zijn niet aftrekbaar.
 6. Ziektekostenvervoer: de vervoerskosten naar een arts of behandelaar zijn aftrekbaar. Het betreft hier de werkelijke kosten, ook bij eigen vervoer. Parkeerkosten zijn ook aftrekbaar. Als u met een eigen auto hebt gereden, is dus niet € 0,19 per kilometer aftrekbaar, maar de werkelijke kosten van uw auto per kilometer (kijk hiervoor op het internet, bijvoorbeeld op de site van de ANWB).
 7. Lijfrente: premies voor een lijfrente of ANW hiaatverzekering  zijn aftrekbaar als u een pensioentekort heeft. De reserveringsruimte is afgetopt tot 17% van de pensioengrondslag. U moet de premie in 2014 hebben betaald.
 8. Reiskosten werk: reist u met uw auto of fiets naar uw werk, dan zijn de kosten niet aftrekbaar. Uw werkgever mag deze wel belastingvrij vergoeden (€ 0,19 per kilometer). Reist u op 1 dag per week (of 40 keer per jaar) met het openbaar vervoer naar uw werk (tenminste 10 kilometer enkele reisafstand), dan kunt u een bedrag in uw aangifte aftrekken. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. De tabel staat in het aangifteprogramma.
 9. Studiekosten: studiekosten om uw plek op de arbeidsmarkt te verbeteren. zijn aftrekbaar. De drempel bedraagt € 250. Welke kosten aftrekbaar? Lees dit artikel.
 10. Kosten kinderen: de kosten van uw kinderen zijn sinds 2015 niet meer aftrekbaar.  U kunt in 2015 en 2016 nog wel de schuld opnemen in box 3. 
 11. Alimentatie: betaalde partneralimentatie is aftrekbaar op het moment dat u deze heeft betaald.
 12. Afkoop alimentatie: een afkoopsom voor partneralimentatie is alleen aftrekbaar als u reeds gescheiden was. Als deze eerder wordt betaald, is de betaling niet aftrekbaar.
 13. Ziektekosten dieet: een dieet op advies van uw arts is aftrekbaar.
 14. Ziektekosten kleding en beddengoed: mensen met een handicap, huidziekte, incontinentie, etc. die hierdoor extra kosten moeten maken, kunnen dit aftrekken. Er is € 300 aftrekbaar. Zijn de kosten (aantoonbaar) veel hoger, dan is € 750 aftrekbaar. De ziekte moet dan wel langer dan 12 maanden duren.
 15. Middeling: schommels uw inkomen overweeg dan de toepassing van de middelingsregeling.

meer informatie over Aftrekposten 2015 top 15

Samengevat:

>
>
>
>