Vragen over familiebank?

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
01-07-2020
Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Hypotheek eigen woning bij uw familie, vrienden of uw werkgever

Als u een lening voor uw eigen woning hebt afgesloten bij uw werkgever, familie, vrienden of een overige derde (bijvoorbeeld een niet in Nederland gevestigde bank), dan bent u verplicht om deze informatie aan de Belastingdienst door te geven. Doet u dit niet, dan heeft u geen recht op hypotheekrenteaftrek. Let op dat op hypotheken sinds enkele jaren verplicht moet worden afgelost.

U moet onder andere de volgende gegevens doorgeven

 • De naam en adresgegevens van u als leningnemer.
 • De naam en adresgegevens van eventuele andere leningnemers.
 • De naam en adresgegevens van de geldlener (leningverstrekker).
 • Uw burgerservicenummer.
 • Burgerservicenummer van eventuele andere leningnemers.
 • Burgerservicenummer of buitenlands fiscaal identificatienummer van de leningverstrekker (het Tax Identification Number of TIN).
 • De startdatum van de lening.
 • De hoogte van het bedrag.
 • De looptijd in maanden.
 • Het rentepercentage.
 • De manier van aflossen (annuïtair of lineair).

Wanneer hoeft u de informatie niet door te geven?

 1. Lening voor een vakantiewoning (niet aftrekbare rente).
 2. Lening is afgesloten bij een bank of verzekeraar die onder Nederlands toezicht valt (deze instellingen geven zelf alle informatie door aan de Belastingdienst).
 3. De lening is afgelost.
 4. De rente op de lening is niet aftrekbaar.

Informatieplicht eigenwoningschuld versoepeld

Vanaf 2016 komt deze maatregel te vervallen. Door aangifte te doen en de lening in uw aangifte op te nemen, voldoet u aan de informatieplicht. De sanctie van het niet-tijdig verstrekken van informatie, het (tijdelijk) vervallen van de renteaftrek, verdwijnt dus vanaf 2016.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte