Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
2 + 7 =

Wachtdienstregeling auto van de zaak

Als u uw auto of bestelbus van de zaak bij u moet hebben voor zogenaamde wachtdiensten, dan geldt er een speciale regeling. De gereden kilometers tijdens de wachtdienst zijn zakelijke kilometers (mits aan voorwaarden wordt voldaan). De rechter denkt anders over de invulling van deze regeling dan de Belastingdienst. De regeling van de Belastingdienst is soepel en duidelijk. De vraag is waar u vanuit moet gaan. Ons advies: stem het vooraf af met de Belastingdienst !

De wachtdienstregeling

Tijdens wachtdiensten kunnen alle met de bus of auto van de zaak gereden kilometers als zakelijke kilometers worden gezien. Er zijn wel een paar voorwaarden die van cruciaal belang zijn:

 1. De werknemer heeft geen invloed op de keuze van de gekochte / aangeschafte auto.
 2. De werknemer heeft privé ook een geschikte auto (of zelf beter geschikte auto) voor privégebruik.
 3. De werknemer moet tijdens de wachtdienst binnen een redelijke afstand van zijn huis / woonplaats blijven.
 4. De wachtdienstregeling moet schriftelijk zijn vastgelegd tussen de werkgever en de werknemer.
 5. De werknemer moet de kilometers van de wachtdienst bijhouden (schriftelijk) en tevens bijhouden wanneer hij wordt opgeroepen (en in welke plaats de oproepdienst heeft plaatsgevonden).

Voorbeeld wachtdienstregeling auto van de zaak

Een werknemer gebruikt zijn bestelbus (of auto van de zaak) tijdens een wachtdienst / storingsdienst (in het weekend) om bij zijn familie op bezoek te gaan. Hij moet de auto meenemen omdat hij dat weekend (wacht-)dienst heeft. De rit naar de familie heeft een privékarakter en een zakelijk karakter (wachtdienst). De werknemer heeft uiteindelijk geen dienst en legt de kilometers zorgvuldig als zakelijke kilometers vast.

De rechter (Gerechtshof Amsterdam en Gerechtshof Den Haag) gaat hier soms minder soepel mee om. In een uitspraak van het Gerechtshof komt het volgende aan de orde:

 • Indien belanghebbende buiten werktijd gebruik maakt van de auto, bijvoorbeeld voor een verjaardagsbezoek, zonder dat sprake is van een oproep, acht het Hof het privékarakter dermate overheersend, dat de aldus gereden kilometers niet als zakelijke kilometers kunnen worden aangemerkt. Bij toepassing van de wachtdienstregeling kan in zulke situaties de rit naar bijvoorbeeld een verjaardagsfeestje toch als zakelijke rit worden behandeld.

De Hoge Raad heeft de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam inmiddels bevestigd. Hierbij ging het om de volgende casus:

 • Een storingsmonteur heeft in het weekend dienst.
 • De monteur draait een 24-uurs storingsdienst en moet beschikbaar zijn voor zijn werk.
 • De monteur neemt de bestelbus mee naar een verjaardag van een familielid.
 • De vrouw van de monteur gaat met eigen vervoer naar de verjaardag; als de monteur immers een oproep krijgt, moet ze ook naar huis kunnen na het feestje.
 • De monteur wordt niet opgeroepen tijdens de verjaardag.
 • Het privékarakter van de rit is zo overheersend, dat de kilometers een privékarakter dragen.
 • Volgens de rechter is de rit enkel zakelijk als de monteur ook daadwerkelijk wordt opgeroepen.

Bovenstaande uitleg is anders dan dat op de internetsite van de Belastingdienst wordt weergegeven. Op de site van de Belastingdienst staat het volgende:

Wachtdienstregeling volgens de Belastingdienst

Kan uw werkgever bewijzen dat hij aan u een auto ter beschikking heeft gesteld voor een wachtdienst (een roulatiesysteem waarbij u een bepaalde periode oproepbaar moet zijn)? Dan mag hij de kilometers die u tijdens deze wachtdienst rijdt, als zakelijke kilometers beschouwen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
 • U hebt als werknemer geen invloed op de keuze van de aangeschafte auto.
 • U beschikt privé over een auto die voor privégebruik evenzeer of zelfs meer geschikt is dan de auto van de werkgever.
 • U moet tijdens de wachtdienst binnen redelijke afstand van uw woonplaats blijven.
 • U moet de volgende gegevens bijhouden:
  • het aantal kilometers dat u tijdens de wachtdienst rijdt;
  • het aantal keren dat u wordt opgeroepen en de plaats van de werkzaamheden waarvoor u wordt opgeroepen.


meer informatie over Wachtdienstregeling auto van de zaak

Samengevat:

>
>
>
>