Op zoek naar belastingbesparingen binnen uw bedrijf?
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.200.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 22-02-2018 09:45 > >
Accountant tegen een vast tarief per maand? Dat is mogelijk bij Belastingtips.nl

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Modellen

Deze pagina is aangemaakt op: 19-07-2010 15:16. Laatst gewijzigd op: 09-12-2014 13:05.

Download gratis onze App

Gratis fiscale tips ontvangen?

Vragen

Ambtshalve vermindering

Belastingdienst

Postbus ......

..............................

Plaats: .............................. Datum: ..................

Geachte heer / mevrouw,

Namens cliënt .............................. (BSN ..................), wonende te .............................. aan de .............................., verzoek ik u om ambtshalve vermindering van de aanslag inkomstenbelasting / vennootschapsbelasting / .............................. / over het jaar ......, opgelegd onder nummer ..................

De reden van dit verzoek is .............................. (hier uitgebreid uw verzoek omschrijven en een terugblik van de feiten geven).

Ik verzoek u het belastbare inkomen / de belastbare winst te verminderen met een bedrag van € .................. en / het belastbare inkomen // de belastbare winst vast te stellen op € ..................

Op grond van het besluit d.d. 10 december 2009 met kenmerk CPP2009/2461M ben ik van mening dat ik aan de voorwaarden voor een teruggave voldoe.

Indien u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebt, dan verneem ik die graag. In dit kader verzoek ik u mij te horen en de ontvangst van deze brief schriftelijk te bevestigen.

Hoogachtend,

..............................


Steun ons met facebook

Maak uw waardering kenbaar door de pagina te liken en te delen! Het helpt onze pagina een grotere bekendheid te verwerven en u blijft up-to-date met alle nieuwe belastingtips. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Waardeer onze tip!

Laat het ons weten en geef uw waardering.


Uw waardering :

Volg ons ook op:


Twitter

Linkedin

Facebook

Contact met belastingtips?

Bel met:

Algemeen 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice