Op zoek naar belastingbesparingen binnen uw bedrijf?
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.200.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 22-02-2018 09:45 > >
Accountant tegen een vast tarief per maand? Dat is mogelijk bij Belastingtips.nl

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Modellen

Deze pagina is aangemaakt op: 26-02-2011 18:47. Laatst gewijzigd op: 09-12-2014 13:05.

Download gratis onze App

Gratis fiscale tips ontvangen?

Vragen

Voorbeeld beroepschrift

Rechtbank ..............................

Postbus ..................

..............................

Plaats: ..............................

Datum: .................. 20......

Betreft: beroep tegen uitspraak op bezwaarschrift tegen de aanslag .................. ten name van .............................. te .............................., aanslagnummer .................., inspecteur .............................., Belastingdienst .............................. (plaats), BSN ..................

Edelgrootachtbare dames en heren / Edelgrootachtbaar college,

Hierbij teken ik, .............................., namens en als gemachtigde van belanghebbende .............................. beroep aan tegen ..............................

Hierbij motiveer ik, .............................., namens en als gemachtigde van belanghebbende .............................. (BSN ..................) het beroep tegen de uitspraak op het bezwaarschrift tegen de aanslag .................. onder nummer .................. d.d. .................. (datum uitspraak op bezwaar).

1. Aanslag en bezwaar

Hier verloop van aanslag (aangifte) en bezwaarfase kort aangeven, tevens (chronologisch) verwijzen naar bijlagen en deze bijlagen nummeren. Zoveel mogelijk bijlagen bijvoegen, de Rechtbank stapt immmers volledig blanco in uw situatie en moet alle relevante info uit het beroepschrift en de bijlagen halen. Eventueel ook mails en notities van telefoongesprekken bijvoegen en hiermee chronologisch door uw feitencomplex heenlopen. Het melden van jurisprudentie (uitspraken van rechters) en wetsartikelen maakt uw beroepschrift sterker.

2. Feiten

Hier alle belangrijke feiten aangeven, anders dan aanslag en bezwaar. Denk bijvoorbeeld aan huwelijkse staat, handelswijze inspecteur, gezinssituatie, ondernemer sinds .................., etc.

3. Geschilpunt

Het geschilpunt betreft  .............................. (Hier aangeven waar het geschil om draait. Dit zo feitelijk mogelijk houden en niet uw persoonlijke visie hierop geven of het standpunt van de inspecteur in het negatieve trekken.) Niet in geschil is ..............................

4. Standpunt inspecteur

De inspecteur stelt zich op het standpunt dat .............................. (Hier standpunt inspecteur weergeven, zonder daar postief of negatief over te oordelen, dus helder en nauwkeurig omschrijven, zo feitelijk mogelijk.)

5. Beschouwing

Ik stel mij op het standpunt dat .............................. Ter toelichting mag het volgende dienen: .............................. (Hier uw standpunt toelichten via feiten, jurisprudentie, wetsartikelen, etc.). Tevens aangeven op welk bedrag het belastbaar inkomen volgens uw mening moet worden vastgesteld. Dit cijfermatig onderbouwen en een duidelijke opstelling maken, dit moet eenvoudig te volgen zijn.

6. Conclusie

Ten aanzien van het geschilpunt ben ik van mening dat .............................. Het belastbaar inkomen moet derhalve worden vastgesteld op € .................. (Hier nog even een kort resumé geven.) Tevens verzoek ik uw Rechtbank om vergoeding van de proceskosten op basis van artikel 5a Wet administratieve rechtspraak belastingzaken en het Besluit proceskosten bestuursrecht.

Hoogachtend, 

..............................

Bijlagen:

  • aangifte inkomstenbelasting 20...... d.d. ..................;
  • brief inspecteur naar aanleiding van de aangifte d.d. ..................;
  • correspondentie d.d. ..................;
  • aankondiging afwijking van de aangifte d.d. ..................;
  • aanslag inkomstenbelasting 20...... d.d. ..................;
  • bezwaarschrift d.d. ..................;
  • mailverkeer;
  • weergave telefoongesprekken;
  • uitspraak op bezwaar door de inspecteur d.d. ..................;
  • volmacht.


Steun ons met facebook

Maak uw waardering kenbaar door de pagina te liken en te delen! Het helpt onze pagina een grotere bekendheid te verwerven en u blijft up-to-date met alle nieuwe belastingtips. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Voorbeeld beroepschrift - Belastingtips.nl

5 van 5 op basis van 1 beoordelingen - 1 gebruikersrecensies.

Waardeer onze tip!

Laat het ons weten en geef uw waardering.


Uw waardering :

Volg ons ook op:


Twitter

Linkedin

Facebook

Contact met belastingtips?

Bel met:

Algemeen 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice