Op zoek naar belastingbesparingen binnen uw bedrijf?
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.200.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 22-02-2018 09:45 > >
Accountant tegen een vast tarief per maand? Dat is mogelijk bij Belastingtips.nl

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Modellen

Deze pagina is aangemaakt op: 26-02-2011 19:31. Laatst gewijzigd op: 11-02-2016 15:17.

Download gratis onze App

Gratis fiscale tips ontvangen?

Vragen

Dwangsom voorbeeld

Per post en telefax met ontvangstbevestiging (formeel niet toegestaan, wel aan te bevelen) versturen. Deze brief sturen naar de Belastingdienst die de beslissing moet nemen. Bij Douanezaken is dit anders.

Belastingdienst ..............................

Postbus ......

..............................

Plaats ..............................

Datum ..................

Betreft: dwangsom bij niet tijdig beslissen tegen aanslag .................. (BSN ..................)

Geachte heer / mevrouw,

Op .................. heb ik namens .............................. een bezwaarschrift ingediend (of een verzoek gedaan conform ..............................), een kopie hiervan sluit ik bij. Ik heb nog telefonisch overleg gehad met .............................. op .................. Op dit bezwaarschrift resp. het verzoek heb ik nog geen reactie ontvangen. Inmiddels is de wettelijke termijn voor het doen van uitspraak op het bezwaar / het nemen van een beslissing op het verzoek verstreken. Sterker nog, ruimschoots verstreken.

Ik verzoek u binnen 2 weken een beslissing te nemen en mij hierover schriftelijk te berichten.

Indien ik niet binnen de genoemde termijn van 2 weken na dagtekening van deze brief de onderhavige beslissing heb ontvangen, doe ik een beroep op de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen en verzoek ik u mij de in de wet voorziene vergoeding uit te betalen.

Ter afhandeling van dit verzoek doe ik u hierbij de volgende gegevens toekomen:

  • naam en BSN belanghebbende;
  • bankrekeningnummer belanghebbende;
  • bezwaarschrift;
  • volmacht;
  • uw telefoonnummer;
  • Beconnummer.

Als u vragen of opmerkingen heeft, hoor ik deze graag.

Hoogachtend,

Mr. ..............................

Noot

Deze wet is ingevoerd per 1 oktober 2009. De wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat de overheid (gemeenten, provincie, Belastingdienst, etc.) tijdig over uw aanvraag beslist. De beslistermijn is in de regel 6 weken. Deze kan worden verlengd als u hiermee zou instemmen. De Belastingdienst heeft het eenvoudiger, zij kan deze met nogmaals 6 weken verlengen. 

De dwangsom na 2 weken bedraagt € 20 per dag voor de eerste 14 dagen, daarna € 30 per dag voor de volgende 14 dagen en vervolgens € 40 per dag. Het maximum is zo'n 40 dagen, het maximum bedrag bedraagt zo'n € 1.300.

Eventueel kunt u na 2 weken ook naar de rechter stappen. De rechter behandelt het beroep zonder zitting en doet binnen 8 weken uitspraak.

Op de website van de Belastingdienst kunt u een formulier inzake de dwangsom downloaden.


Steun ons met facebook

Maak uw waardering kenbaar door de pagina te liken en te delen! Het helpt onze pagina een grotere bekendheid te verwerven en u blijft up-to-date met alle nieuwe belastingtips. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Waardeer onze tip!

Laat het ons weten en geef uw waardering.


Uw waardering :

Volg ons ook op:


Twitter

Linkedin

Facebook

Contact met belastingtips?

Bel met:

Algemeen 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice