Is uw bedrijf nog wel fiscaal & juridisch bij de tijd?
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.200.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 22-02-2018 09:45 > >
Uw huidige accountant te duur? Bij Belastingtips kan het goedkoper!

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Zakelijk

Deze pagina is aangemaakt op: 28-03-2010 08:19. Laatst gewijzigd op: 28-02-2016 10:58.

Gratis fiscale tips ontvangen?

Vragen

Fiscale afschrijving

Afschrijving algemeen

Basis voor afschrijving is het goed koopmansgebruik (artikel 3.25 Wet op de Inkomstenbelasting 2001). De hoofdlijnen:

  • Vast systeem (dus niet elk jaar een ander sysyteem)
  • Bij verlies in de onderneming moet de ondernemer ook afschrijven.
  • Afwijking indien bestendige gedragslijn dit toestaat (Hoge Raad 14 januari 1970 BNB 1970/68), derhalve bij bijzondere omstandigheden.
  • Lagere of hogere afschrijving is toegestaan. Als blijkt dat bedrijfsmiddel (of restwaarde) anders blijkt te zijn, is dit geen wijziging van het systeem en dus toegestaan. Dit kan spelen tijdens een crisis als bijvoorbeeld panden of auto's minder waard blijken te zijn.
  • Uitgangspunt voor reguliere bedrijfsmiddelen is 20% afschrijving (rekening houden met een restwaarde). Goodwill moet u in 10 jaar afschrijven, dus 10% per jaar.

Afschrijvingssystemen

  1. Kostprijs -/- afschrijving: er wordt afgeschreven zonder te kijken naar de werkelijke waarde.
  2. Afschrijving lagere bedrijfswaarde: er wordt afgeschreven waarbij wel wordt gekeken naar de werkelijke waarde, dit komt dus voor bij gewijzigde marktomstandigheden.

Degressieve afschrijving

Afschrijving met een vast percentage van de boekwaarde per jaar. Bij deze wijze van afschrijven wordt de eerste jaren relatief meer afgeschreven dan in latere jaren. Stel, u koopt een bedrijfsmiddel van € 10.000, het eerste jaar schrijft u 20% af, derhalve € 2.000. Het tweede jaar schrijft u 20% af van € 8.000, derhalve € 1.600, en zo verder. Degressieve afschrijving is enkel toegestaan op bedrijfsmiddelen die in afnemende mate nut opleveren of hebben binnen de onderneming. Dergelijke afschrijving zie je in de praktijk veel bij auto's en machines.

Lineaire afschrijving

Afschrijving van een vast percentage per jaar van het verschil tussen de historische kostprijs en de restwaarde. U schrijft hierbij bijvoorbeeld 15% per jaar af de boekwaarde.

Voorwerpen van geringe waarde

Voor voorwerpen met een geringe waarde geldt dat zij in het kalenderjaar van aanschaf of voortbrenging ineens ten laste van de winst mogen worden afgeschreven. Hierbij gaat het met name om kantoorbenodigheden, gereedschappen en inventaris met een aanschafwaarde van maximaal zo'n € 450 exclusief omzetbelasting.

Hoe berekent u de afschrijving ?

Om de afschrijving te bepalen heeft u feitelijk 3 getallen nodig, deze zijn:

  1. De aanschafkosten: de aanschafprijs, installatiekosten, aankoopkosten (bijvoorbeeld notariskosten) te verminderen met een ontvangen subsidie of korting
  2. De restwaarde: de waarde van uw aankoop op het moment dat u het niet meer binnen uw bedrijf kunt gebruiken. Dit kunt u via het internet vinden (bijvoorbeeld Marktplaats of Ebay) of met uw leverancier overleggen. Bewaar een print bij uw administratie.
  3. Gebruiksduur: als uitgangspunt geldt de technische levensduur van het bedrijfsmiddel. U mag als weldenkende ondernemer echter ook uitgaan van de economische levensduur (als die korter is). Hierbij is een bedrijfsmiddel dus niet meer bruikbaar als het geen economisch nut meer heeft binnen uw bedrijf.

Andere interessante artikelen voor ondernemers

Lees ook: Studiekosten aftrekbaar 2015
Lees ook: Meewerkaftrek 2015 (meewerkbeloning partner)


Steun ons met facebook

Maak uw waardering kenbaar door de pagina te liken en te delen! Het helpt onze pagina een grotere bekendheid te verwerven en u blijft up-to-date met alle nieuwe belastingtips. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Waardeer onze tip!

Laat het ons weten en geef uw waardering.


Uw waardering :

Volg ons ook op:


Twitter

Linkedin

Facebook

Contact met belastingtips?

Bel met:

Algemeen 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice