Heeft u de bedrijfsopvolging goed geregeld?
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.200.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 22-02-2018 09:45 > >
Uw huidige accountant te duur? Bij Belastingtips kan het goedkoper!

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Zakelijk

Deze pagina is aangemaakt op: 02-06-2014 11:01. Laatst gewijzigd op: 23-11-2015 18:28.

Gratis fiscale tips ontvangen?

Vragen

Bedrijfsopvolging onderneming voortzetten

Als u door een erfenis of schenking een onderneming in uw bezit krijgt, dan moet u hierover erfbelasting of schenkbelasting betalen. Als u de onderneming voortzet en de aandelen behoudt, dan is het mogelijk dat u een grote vrijstelling krijgt voor de erf- of schenkbelasting. Ook krijgt u dan uitstel van betaling voor de te betalen belasting.

Uitspraak Rechtbank Gelderland over bedrijfsopvolging en voortzetten onderneming

De Rechtbank Gelderland moet oordelen over het volgende:

 • De heer A komt in 2007 te overlijden.
 • Tot het vermogen van A behoort een onderneming.
 • De erfgenaam (de heer X) doet een beroep op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit, deze wordt toegekend (er wordt een conserverende aanslag opgelegd).
 • In 2008 wordt de melkveetak verkocht door X (er wordt een herinvesteringsreserve gevormd).
 • De herinvesteringsreserve is er in 2011 nog steeds, dit is waarschijnlijk de reden dat de inspecteur ziet dat een deel van de onderneming is verkocht en dat er niet is geherinvesteerd.
 • De melkveetak is verkocht en er wordt gestart met de verkoop van mais en gras (een andere activiteit).
 • Er wordt een navorderingsaanslag opgelegd, omdat de onderneming niet is voortgezet (maar deels verkocht).
 • X komt in 2012 te overlijden, de erfgenamen maken bezwaar en komen in beroep bij de Rechtbank.
 • De Rechtbank is van mening dat de navorderingsaanslag (op grond van artikel 16 AWR) terecht is opgelegd.
 • Er is geen sprake van een ambtelijk verzuim.
 • De oorspronkelijke onderneming is niet gedurende 5 jaar voortgezet en hiermee is er (achteraf gezien) niet voldaan aan de voorwaarden voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit.

Voorwaarden bedrijfsopvolgingsfaciliteit

 1. De schenker / erflater moet de onderneming al 5 jaar in handen hebben (bij overlijden 1 jaar).
 2. De verkrijger / erfgenaam moet de onderneming 5 jaar voortzetten.
 3. Er moet sprake zijn van een echt bedrijf, een materiële onderneming. Als het om een B.V. gaat, mag deze onderneming ook in een dochteronderneming zijn ondergebracht. De vrijstelling geldt dus niet voor een B.V. met enkel beleggingen.
 4. Soms vallen preferente aandelen ook onder de faciliteit, deskundig advies is dan noodzaak.
 5. U moet een verzoek doen voor deze faciliteit.
 6. De faciliteit geldt (soms) ook voor bedrijfspanden, zelfs voor zogenaamde TBS-panden die privé-eigendom zijn.

Bron bedrijfsopvolgingsfaciliteit en rechtspraak

Rechtbank Gelderland d.d. 8 mei 2014.


Steun ons met facebook

Maak uw waardering kenbaar door de pagina te liken en te delen! Het helpt onze pagina een grotere bekendheid te verwerven en u blijft up-to-date met alle nieuwe belastingtips. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Waardeer onze tip!

Laat het ons weten en geef uw waardering.


Uw waardering :

Volg ons ook op:


Twitter

Linkedin

Facebook

Contact met belastingtips?

Bel met:

Algemeen 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice