Heeft u de bedrijfsopvolging goed geregeld?
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.200.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 22-02-2018 09:45 > >
Uw huidige accountant te duur? Bij Belastingtips kan het goedkoper!

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Zakelijk

Deze pagina is aangemaakt op: 24-07-2012 12:19. Laatst gewijzigd op: 09-12-2014 13:05.

Gratis fiscale tips ontvangen?

Vragen

Flex B.V. en bedrijfsopvolging

Per 1 oktober 2012 is het mogelijk om de Flex B.V. op te richten. Vanaf dat moment is het mogelijk om aandelen in een B.V. te houden die geen stemrecht hebben. Vroeger kenden we dit ook, edoch toen was de vormgeving anders. Aandelen werden gecertificeerd en het bestuur lag bij een Stichting Administratiekantoor, hierdoor waren zeggenschap en eigendom gescheiden. Ook voor de toekomst blijft certificering bijzonder nuttig.

Bedrijfsopvolging, werknemersparticipatie en Flex B.V.

Aan een aandeel in een B.V. zitten altijd winstrechten en stemrechten. Onder de wetgeving van de Flex B.V. wordt dit anders. Er kunnen verschillende soorten aandelen worden uitgegeven door de Flex B.V. Er kunnen aandelen worden uitgegeven die enkel recht geven op winsten (en geen stemrecht) of enkel stemrecht (en geen winsten).

Bij een bedrijfsopvolging of werknemersparticipatie is het gebruik van aandelen zonder stemrecht erg interessant. De eigenaar of houder van deze aandelen krijgt wel een deel van de winst, maar heeft geen stemrecht binnen de onderneming. Dit kan nu ook, maar dan is er een stichting administratiekantoor nodig (uitgeven certificaten). Via deze optie berust het stemrecht bij de stichting en de winstrechten bij de certificaathouder.

Stichting met certificaten of stemrechtloze aandelen

1. Aanwezig bij vergadering van aandeelhouders

De vraag die ik me heb gesteld is wat nu beter werkt: de stemrechtloze aandelen of een stichting welke de aandelen certificeert. Een houder van stemrechtloze aandelen moet worden uitgenodigd voor een aandeelhoudersvergadering. De stemrechtloze aandeelhouder heeft geen stemrecht, maar mag wel "meepraten" tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders. Bij certificaten van aandeelhouders kan men in de statuten opnemen dat deze certificaathouder niet bij de vergadering van aandeelhouders aanwezig mag zijn. 

2. Bedrijfsopvolging, stemrechtloze aandelen of certificaten

Wij adviseren regelmatig bij een reguliere bedrijfsopvolging tussen vader en zoon of dochter. Vader heeft een onderneming die een prima winst maakt en hij wil de toekomstige winsten aan zijn zoon of dochter laten toekomen. De kinderen wil hij voorlopig nog geen stemrecht binnen de onderneming geven. Vader wil zelf eigenlijk ook genieten van zijn pensioen en wil het stemrecht overlaten aan derden (zeg een commissaris en de accountant of fiscaal jurist). Deze derden mogen geen vermogensrechten binnen de onderneming hebben of krijgen. De certificering van aandelen werkt hier prima, via de administratievoorwaarden binnen de stichting kan er van alles worden geregeld. De bestuurder van de stichting kan op voorhand al regelen dat een bestuurder wordt vervangen bij niet goed functioneren, overlijden, etc. Bij stemrechtloze aandelen is dit een stuk lastiger te regelen.

U kunt via deze internetsite de Flex B.V. via het internet oprichten.


Steun ons met facebook

Maak uw waardering kenbaar door de pagina te liken en te delen! Het helpt onze pagina een grotere bekendheid te verwerven en u blijft up-to-date met alle nieuwe belastingtips. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Waardeer onze tip!

Laat het ons weten en geef uw waardering.


Uw waardering :

Volg ons ook op:


Twitter

Linkedin

Facebook

Contact met belastingtips?

Bel met:

Algemeen 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice