Is uw bedrijf nog wel fiscaal & juridisch bij de tijd?
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.200.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 22-02-2018 09:45 > >
Uw huidige accountant te duur? Bij Belastingtips kan het goedkoper!

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Zakelijk

Deze pagina is aangemaakt op: 21-04-2010 21:38. Laatst gewijzigd op: 11-05-2016 22:06.

Gratis fiscale tips ontvangen?

Vragen

Adviesgesprek

Persoonlijk contact
Eerlijk advies
Ervaren fiscalisten
Gratis adviesgesprek

088-0270027
8:30-17:00, werkdagen

Sociale verzekeringsplicht DGA

Een DGA (en diens partner) is doorgaans niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dit komt doordat een gezagsverhouding ontbreekt en de DGA niet tegen zijn wil in kan worden ontslagen. In mijn praktijk zie ik steeds vaker dat een DGA liever wel verzekerd zou willen zijn voor de werknemersverzekeringen. Dit is veelal goedkoper dan particuliere verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid. Deze laatste is vaak zelfs niet te verzekeren.

Voorwaarden geen verzekeringsplicht

De verzekeringsplicht ontbreekt omdat een gezagsverhouding ontbreekt. Een DGA met een minderheidsbelang kan soms wel tegen zijn wil in worden ontslagen. Dan is er dus wel een gezagsverhouding en is de DGA wel verzekerd. De statuten of de aandeelhoudersovereenkomst zullen hierover duidelijkheid geven.

Een fiscaal jurist of belastingadviseur kan u begeleiden bij de afstemming over verzekeringsplicht. In de praktijk worden diverse oplossingen geadviseerd:

  1. juiste bepaling statuten;
  2. certificering aandelen;
  3. stemovereenkomst (werkt niet altijd, Centrale Raad van Beroep 2004).

Besluit regering over verzekeringsplicht DGA

In een besluit van de staatssecretaris van Sociale Zaken (19 december 1997, nr. SV/WV/97/5347) is bepaald dat de premieplicht voor de DGA niet van toepassing is indien:

  • de DGA, al dan niet samen met de echtgenoot, aandelen heeft die ten minste 50% van de stemmen in de ava vertegenwoordigen;
  • de DGA, al dan niet samen met de echtgenoot, zoveel aandelen heeft, dat op basis van de statuten de overige aandeelhouders in de ava niet een besluit tot schorsing / ontslag kunnen nemen zonder eigen medewerking;
  • alle bestuurders in de algemene vergadering van aandeelhouders een (nagenoeg) gelijk aantal stemmen kunnen uitbrengen (bedoeld voor maatschap- c.q. VOF-achtige situaties), een klein verschil is niet fataal;
  • sprake is van een vennootschap waarin ten minste tweederde van de aandelen worden gehouden door bloed- en aanverwanten tot in de derde graad (familievennootschappen).

Voorbeelden

Voorbeeld 1

Er zijn 5 DGA's die via hun persoonlijke holding 20% van de aandelen in X B.V. hebben. Van de B.V.'s is er 1 aangewezen als bestuurder van X B.V. De DGA is verzekerd voor de sociale verzekeringen.

Voorbeeld 2

Voor ontslag is een meerderheid nodig van 67%. Piet is DGA en heeft 34% en hij kan dus niet tegen zijn wil in worden ontslagen. Piet is niet verzekerd voor de sociale verzekeringen.

Voorbeeld 3

Een directeur heeft 10% van de aandelen, edoch ook een prioriteitsaandeel. Door het prioriteitsaandeel kan de directeur niet tegen zijn wil in worden ontslagen. Volgens de rechtbank Arnhem (21 november 2007) is de directeur wel verzekerd voor de sociale verzkeringen omdat het aandeel in strijd is met artikel 2:244 lid 2 burgerlijk wetboek.


Steun ons met facebook

Maak uw waardering kenbaar door de pagina te liken en te delen! Het helpt onze pagina een grotere bekendheid te verwerven en u blijft up-to-date met alle nieuwe belastingtips. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Waardeer onze tip!

Laat het ons weten en geef uw waardering.


Uw waardering :

Volg ons ook op:


Twitter

Linkedin

Facebook

Contact met belastingtips?

Bel met:

Algemeen 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice