Is uw bedrijf nog wel fiscaal & juridisch bij de tijd?
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.200.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 22-02-2018 09:45 > >
Uw huidige accountant te duur? Bij Belastingtips kan het goedkoper!

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Zakelijk

Deze pagina is aangemaakt op: 05-04-2010 09:44. Laatst gewijzigd op: 09-12-2014 13:05.

Gratis fiscale tips ontvangen?

Vragen

Salary split

Een werknemer werkt voor meerdere werkgevers in verschillende landen. Het salaris wordt geknipt en hierdoor kan een tariefsvoordeel ontstaan. De salary split wordt in de praktijk steeds regelmatiger toegepast.

Hoe werkt het?

Het belastingtarief in het buitenland zal door allerlei opstaptarieven en vrijstellingen vaak laag zijn. Als u in Nederland woont, dan wordt dit salaris vrijgesteld op basis van het gemiddelde tarief over uw wereldinkomen. Hiermee wordt in Nederland meer vrijgesteld dan dat er in het buitenland wordt geheven. De salary split kan zeer gunstig uitwerken.

Voorbeeld berekening

Henk werkt in Enschede voor De Vries B.V., daarnaast werkt Henk ook nog voor De Vries GmbH in Münster. Het totale inkomen van Henk bedraagt € 100.000, hiervan heeft hij € 40.000 in Duitsland verdiend. In Duitsland moet hij over dit salaris € 7.000 belasting betalen. Als Henk € 100.000 in Nederland zou verdienen, dan is hij hierover € 39.000 belasting verschuldigd. Het Duitse salaris is in Nederland vrijgesteld volgens de formule € 40.000 / € 100.000 × € 39.000 = € 15.600. Er wordt dus € 15.600 vrijgesteld, terwijl Henk in Duitsland maar € 7.000 hoeft te betalen. Voordeel € 8.000 netto per jaar.

Vereisten salary split

Liegen mag niet, de split payroll of salary split moet wel een realiteitsgehalte hebben en niet alleen een papieren structuur zijn. De vereisten voor een geslaagde salary split zijn:

  1. goed vastgelegd in overeenkomsten;
  2. werknemer moet daadwerkelijk in buitenland werken voor werkgever aldaar;
  3. werknemer moet onder gezag staan van de buitenlandse werkgever;
  4. salaris moet in overeenstemming zijn met de kwaliteit en kwantiteit van het werk;
  5. bewaar bewijsmateriaal voor het aantal buitenlandse dagen (zoals instapkaarten, agenda, hotelrekeningen, etc.).

De Hoge Raad heeft hier in 2007 nog een paar eisen aan toegevoegd, deze zijn:

  1. De werknemer moet zich richten naar de instructies van de andere vennootschap.
  2. De resultaten van zijn werk moeten voor rekening en risico van de andere vennootschap zijn. 
  3. De loonkosten moeten geïndividualiseerd aan de andere vennootschap worden doorbelast, Hoge raad 31 oktober 2007, rolnummer 06/00529. In de onderhavige procedure was niet aan alle voorwaarden voldaan.


Rechtbank 2008

Bij een auto van de zaak is de hoofdregel dat dit aan alle werkgevers naar rato van de reguliere salarissen moet worden toegerekend, Rechtbank Breda 8 mei 2008, nr. 07/1587.

Gerechtshof 2007

In Hof Amsterdam 31 oktober 2007, nr. 06/00529 werd de beloning van een manager gesteld op 20% voor de belgische dochter. De beloning was in Nederland belast omdat er geen gezagsverhouding was tussen de Belgische SA en de manager.

Steun ons met facebook

Maak uw waardering kenbaar door de pagina te liken en te delen! Het helpt onze pagina een grotere bekendheid te verwerven en u blijft up-to-date met alle nieuwe belastingtips. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Waardeer onze tip!

Laat het ons weten en geef uw waardering.


Uw waardering :

Volg ons ook op:


Twitter

Linkedin

Facebook

Contact met belastingtips?

Bel met:

Algemeen 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice