Is uw bedrijf nog wel fiscaal & juridisch bij de tijd?
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.200.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 22-02-2018 09:45 > >
Uw huidige accountant te duur? Bij Belastingtips kan het goedkoper!

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Zakelijk

Deze pagina is aangemaakt op: 04-04-2010 10:01. Laatst gewijzigd op: 19-05-2017 12:53.

Gratis fiscale tips ontvangen?

Vragen

Wijzigingen BTW

De regels voor de BTW worden regelmatig aangepast. Dit geldt met name voor diensten die grensoverschrijdend zijn. In dit artikel kort en bondig een overzicht van de vuistregels voor de BTW / omzetbelasting.

Wat is aangepast?

1. Internetdiensten na 2014

Met ingang van 1 januari aanstaande wijzigen de regels voor de BTW-heffing inzake elektronische- , telecommunicatie- en omroepdiensten. Dit is met name van belang  voor internetdienstverleners met particulieren / niet-ondernemers als klant. In tegenstelling tot de huidige regel moeten ondernemers vanaf 2015 de BTW over aan niet-ondernemers geleverde diensten afdragen in het land waar de afnemer woont.

Internetdiensten

Internetdiensten zijn langs elektronische weg verrichte diensten. Om te verduidelijken wat men hiermee bedoelt, zijn in de BTW Richtlijn enkele voorbeelden gegeven. Je moet daarbij denken aan:

 • het leveren en onderbrengen van websites, het onderhoud en op afstand van programma's en uitrustingen;
 • de levering en de bijwerking van software;
 • de levering van beelden, geschreven stukken en informatie en de terbeschikkingstelling van databanken;
 • de levering van muziek of films, van spelen, met inbegrip van kans- en gokspelen, en van uitzendingen of manifestaties op het gebied van politiek, cultuur, kunst, sport, wetenschappen of ontspanning;
 • de levering van onderwijs op afstand.

In de Nederlandse BTW uitvoeringsverordening wordt het als volgt omschreven: "diensten die over het internet of een elektronisch netwerk worden verleend, wegens hun aard grotendeels geautomatiseerd zijn en slechts in geringe mate menselijk ingrijpen vergen, en zonder informatietechnologie niet kunnen worden verricht."

In de praktijk

De nieuwe regelgeving stelt de praktijk voor enkele uitdagingen. Zo moet men nu van elke klant gaan vastleggen waar hij / zij woont om te kunnen bepalen welk BTW-tarief van toepassing is. Bovendien verschilt het tarief per land. Men moet dus gaan werken met verschillende prijzen of voor lief nemen dat de marge op een dienst die in Duitsland wordt verkocht lager is dan de marge in bijvoorbeeld Luxemburg. Hoe dan ook, de websites en de achterliggende administratie moeten hiervoor worden aangepast.

Aangifte doen

In principe zou de dienstverlener zich in alle landen waar hij klanten heeft moeten registreren als BTW-ondernemer, om aldaar aangifte te kunnen doen. Je kunt immers de BTW niet verleggen naar de afnemer zoals dat bij een dienst die wordt verricht aan een BTW-ondernemer wel kan. Om dit te voorkomen is de Mini One Stop Shop-regeling (MOSS) bedacht. U kunt dan vanuit 1 lidstaat aangifte doen voor alle diensten die u binnen de EU heeft geleverd. Om hier gebruik van te maken moet u zich voor 31 december registreren. Informatie hierover vindt u op de volgende link: EU-btw melding doen met MOSS.

2. BTW buitenlandse diensten

Voor de levering van goederen is niks veranderd. Voor het verrichten van diensten over de grens wel.

 1. Factuur versturen: de BTW wordt verlegd naar de klant. De klant moet dus zelf de BTW voldoen in zijn eigen aangifte, u hoeft de BTW dus niet meer op de factuur te zetten. Is de klant een BTW-ondernemer, dan kan hij dit eenvoudig in zijn aangifte vermelden (kost niks, nul operatie). Zet het BTW-nummer van de klant op de factuur. Als uw klant een particulier of niet-ondernemer is, dan moet u Nederlandse BTW op de factuur zetten.
 2. Factuur ontvangen: op een factuur voor een dienst die u uit het buitenland ontvangt hoort in principe geen BTW te staan. Als er wel BTW op staat moet u opletten. Meestal zal dit een fout zijn. Het is ook mogelijk dat u in het land bent geweest op het moment van het advies, bijvoorbeeld op een beurs.

Factuur versturen aan buitenland

Er zijn meerdere mogelijkheden, een overzicht:

 1. Dienst aan BTW-ondernemer in de EU: geen BTW, BTW verlegd op factuur, BTW-nummer vermelden, belast in land afnemer.
 2. Dienst aan BTW-ondernemer buiten de EU: geen BTW, BTW in land van afnemer (mits aldaar belast).
 3. Dienst aan niet-BTW-ondernemer: BTW in Nederland.
 4. Dienst aan particulier: BTW in Nederland.

Is afnemer een ondernemer?

Als u over een juist BTW-nummer van de buitenlandse afnemer beschikt, kunt u ervan uitgaan dat u geen BTW hoeft te rekenen. U hoeft zich niet af te vragen of de ondernemer wellicht deels vrijgestelde prestaties verricht.


Voor bepaalde diensten gelden weer andere regels, dit geldt voor

 • onroerende zaken
 • sportieve, wetenschappelijke, culturele activiteiten
 • personenvervoer
 • restaurant, catering, etc.

Als u hiermee te maken heeft belt u dan met uw fiscaal jurist of belastingadviseur.

Steun ons met facebook

Maak uw waardering kenbaar door de pagina te liken en te delen! Het helpt onze pagina een grotere bekendheid te verwerven en u blijft up-to-date met alle nieuwe belastingtips. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Waardeer onze tip!

Laat het ons weten en geef uw waardering.


Uw waardering :

Volg ons ook op:


Twitter

Linkedin

Facebook

Contact met belastingtips?

Bel met:

Algemeen 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice