Is uw bedrijf nog wel fiscaal & juridisch bij de tijd?
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.200.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 22-02-2018 09:45 > >
Uw huidige accountant te duur? Bij Belastingtips kan het goedkoper!

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Zakelijk

Deze pagina is aangemaakt op: 09-07-2010 16:50. Laatst gewijzigd op: 01-04-2016 19:48.

Gratis fiscale tips ontvangen?

Vragen

BTW berekenen

Een ondernemer moet omzetbelasting betalen over zijn prestaties of diensten. Hiertoe moet hij de BTW berekenen. De berekening van de BTW moet voor het door de Belastingdienst vastgestelde tijdvak. In het MKB wordt de BTW berekend over een periode van één maand of één kwartaal. De echt kleine ondernemers berekenen de BTW op jaarbasis. Sinds 2009 hebben meer ondernemers de mogelijkheid gekregen om BTW over een kwartaal af te dragen (crisismaatregel).

Aangifte BTW

Als u meer dan € 15.000 per maand zou moeten afdragen, moet u meestal de aangifte omzetbelasting over een maand berekenen. Een aangifte moet altijd worden ingediend, ook al heeft de ondernemer over die periode niets te vorderen of iets af te dragen. Het niet doen van aangifte kan een boete opleveren, deze wordt opgelegd via een naheffingsaanslag.

Uitstel aangifte BTW

Als er bijzondere omstandigheden zijn, kunt u (incidenteel) uitstel van de Belastingdienst krijgen voor het indienen van de aangifte omzetbelasting. U moet dit wel tijdig doen (dus voordat de aangifte moet worden ingediend). Als u structureel niet tijdig aangifte kunt doen, overleg dan met de Belastingdienst of u een schatting mag indienen.

Berekenen omzetbelasting en aangifte

Als u de omzetbelasting wilt berekenen, gebruikt u de gegevens die betrekking hebben op diensten en prestaties van uw onderneming of rechtspersoon in Nederland. Er zijn drie verschillende tarieven: 0%, 6% en 19%. In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij gemengde prestaties) kan een andere samenstelling van toepassing zijn.

Kasstelsel en omzetbelasting

In sommige gevallen mag u de omzet berekenen op basis van de daadwerkelijk ontvangen bedragen (en dus niet op basis van de verzonden facturen). De betaalde omzetbelasting mag u berekenen op basis van de ontvangen facturen. Het kasstelsel mag niet zomaar worden gebruikt, daarnaast is het verstandig de Belastingdienst om toestemming te vragen.

Factuurstelsel en omzetbelasting

De omzetbelasting berekenen via het factuurstelsel is relatief eenvoudig. U berekent de omzetbelasting door uit te gaan van de dagtekening van de facturen (zowel inkoop als verkoop).

Wanneer aangifte inleveren en betalen?

De maand- of kwartaalaangifte moet uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op het aangiftetijdvak worden ingediend en voldaan. Als ingediende datum geldt de dag dat de aangifte door de Belastingdienst is ontvangen, meestal zal dit digitaal gebeuren. Een voorbeeld: de aangifte over het eerste kwartaal 2010 moet worden ingediend vóór 30 april 2010.

Uitstel van betaling

U moet de aangifte betalen vóór de laatste dag van de maand die volgt op het tijdvak, zie voorbeeld hierboven. Het bedrag moet vóór die datum bij de Belastingdienst binnen zijn. U kunt uitstel van betaling krijgen indien:

  • u over het vorige tijdvak geld van de Belastingdienst tegoed had en dit geld nog niet door u is ontvangen; en
  • u de teruggaaf wilt gebruiken om de omzetbelasting over het huidige tijdvak te voldoen.

Als u niet kunt betalen, moet u dit schriftelijk melden bij de Belastingdienst, dit kan via uw persoonlijke domein bij de Belastingdienst.


Steun ons met facebook

Maak uw waardering kenbaar door de pagina te liken en te delen! Het helpt onze pagina een grotere bekendheid te verwerven en u blijft up-to-date met alle nieuwe belastingtips. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Waardeer onze tip!

Laat het ons weten en geef uw waardering.


Uw waardering :

Volg ons ook op:


Twitter

Linkedin

Facebook

Contact met belastingtips?

Bel met:

Algemeen 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice