Is uw bedrijf nog wel fiscaal & juridisch bij de tijd?
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.200.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 22-02-2018 09:45 > >
Uw huidige accountant te duur? Bij Belastingtips kan het goedkoper!

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Zakelijk

Deze pagina is aangemaakt op: 15-06-2011 17:31. Laatst gewijzigd op: 01-04-2016 19:48.

Gratis fiscale tips ontvangen?

Vragen

BTW-correctie privégebruik auto beperkt

Sinds enkele jaren geldt nieuwe wetgeving voor de BTW-correctie op een auto van de zaak.

Inleiding BTW-correctie

De BTW-correctie voor privégebruik van een auto van de zaak bedroeg 12% van de bijtelling. Sinds tijden is hier discussie over, de regeling zou wellicht in strijd zijn met de Europese regels. Op 1 juni 2011 heeft de Rechtbank een opmerkelijke uitspraak gedaan. Voor de berekening van de jaarlijkse BTW-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak kunt u aansluiten bij de lagere bijtelling voor de energiezuinige auto's. Het verschil in hoogte van de BTW, afhankelijk van de zuinigheid van de auto van de zaak, is volgens de Rechtbank in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

BTW-correctie auto van de zaak

In de loonbelasting moet u een correctie meenemen als uw werknemer de auto van de zaak ook privé gebruikt. Daarnaast moet u als ondernemer ook een deel BTW over de kosten verbonden aan de auto terugbetalen. De hoogte van de correctie was afhankelijk van de bijtelling over de auto. Bij zuinige auto's is de bijtelling 14% of 20%. Voor reguliere auto's is dit percentage 25%. Voor de BTW-correctie werd standaard uitgegaan van 25% (correctie 12% van 25% van de cataloguswaarde). Een ondernemer vond dit onderscheid oneerlijk en de rechter was het met hem eens.

Gevolgen uitspraak

De Rechtbank stelde dat voor de BTW-correctie alleen het aantal privékilometers en het bedrag aan BTW dat hiermee samenhangt relevant is. Het brandstofgebruik mag hierbij niet bepalend zijn. Het onderscheid dat wordt gemaakt is niet rechtvaardig en in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De ondernemer mocht uitgaan van een BTW-correctie die lager is (12% van 14% van de cataloguswaarde). Omdat er ook auto's zijn waarvoor de bijtelling 0% is (elektrische auto's), zou de BTW-correctie volledig kunnen vervallen.

Wetswijziging per 1 juli 2011

Door een wetswijziging op 20 juni 2011 is deze uitspraak al weer gerepareerd. De wetswijziging is van toepassing per 1 juli 2011. De vraag is of de wetswijziging EU-proof is. Met ingang van 1 juli 2011 is het onderscheid in de omzetbelastingheffing tussen het privégebruik van een auto van de zaak door ondernemers en werknemers verdwenen. Het privégebruik van een auto van de zaak wordt voortaan gecorrigeerd voor het werkelijke privégebruik van de auto van de zaak. Woon- / werkverkeer wordt gezien als privégebruik. De correctie voor de BTW is dus vanaf 1 juli 2011 niet meer gekoppeld aan de hoogte van de bijtelling. Om de administratieve lasten te beperken, mag u ook aansluiten bij het percentage van de bijtelling. Onder de nieuwe regeling moet u 2,7% van de cataloguswaarde corrigeren als BTW-correctie.

Oude auto's en auto's gekocht zonder aftrek van BTW 

De forfaitaire BTW-bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak wordt verlaagd voor auto's die langer dan vijf jaar in gebruik zijn en voor auto's waarvan bij de aanschaf geen BTW in aftrek is gebracht. Ondernemers hoeven in die gevallen maar 1,5% van de cataloguswaarde bij te tellen voor de omzetbelasting. Het voordeel is enkele honderden euro's.


Steun ons met facebook

Maak uw waardering kenbaar door de pagina te liken en te delen! Het helpt onze pagina een grotere bekendheid te verwerven en u blijft up-to-date met alle nieuwe belastingtips. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Waardeer onze tip!

Laat het ons weten en geef uw waardering.


Uw waardering :

Volg ons ook op:


Twitter

Linkedin

Facebook

Contact met belastingtips?

Bel met:

Algemeen 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice