Is uw bedrijf nog wel fiscaal & juridisch bij de tijd?
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.200.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 22-02-2018 09:45 > >
Uw huidige accountant te duur? Bij Belastingtips kan het goedkoper!

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Zakelijk

Deze pagina is aangemaakt op: 28-04-2014 17:31. Laatst gewijzigd op: 09-12-2014 13:05.

Gratis fiscale tips ontvangen?

Vragen

Zelf een auto importeren en fiscus

Zelfstandig een auto importeren kan fiscaal en financieel nog steeds aantrekkelijk zijn. De belangrijkste voordelen zijn:

 • Betere auto voor minder geld.
 • Lagere BPM-heffing.
 • Lagere waarde voor bijtelling.

De belangrijkste vragen bij het importeren van een auto zijn:

 • Is de auto nieuw of gebruikt?
 • Wat is de grondslag voor de BPM?
 • Waar komt de auto vandaan (binnen of buiten de EU)?

Is een geïmporteerde auto nieuw of gebruikt?

Er is bij rechters vaak discussie over de vraag of een auto nieuw is of gebruikt. De Belastingdienst is van mening dat een auto met niet meer dan 6.000 kilometer op de klok (of minder dan 6 maanden oud) een nieuwe auto is. De rechter is het hier niet mee eens. Voor een rechter geldt: "Zijn er sporen van gebruik?" Hierbij kunt u denken aan:

 • slijtage banden / ruitenwisser;
 • krasjes op de auto (gebruikssporen).

In een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden (d.d. 11 februari 2014) was de rechter van mening dat het om een gebruikte auto ging omdat de auto in het buitenland op naam is gesteld. De Audi Q5 is op 13 januari 2010 in Duitsland op naam gesteld en op 21 januari 2010 (met 750 kilometer op de klok en met lichte beschadigingen) geïmporteerd. De reparatiekosten bedragen ruim € 1.000. De BPM (besparing) door de invoer bedraagt ruim € 4.000. Na een lange procedure (via onder meer de Hoge Raad op 29 mei 2009) komt de rechter tot de conclusie dat sprake is van een gebruikte auto. Deze procedure is (wel) gevoerd onder de oude wetgeving voor de BPM (met name paragraaf 7.5.2). De rechter stelt het volgende:

 • Een uitleg van het begrip gebruikte personenauto waarbij wordt aangesloten bij de registratie van een personenauto in een register van kentekens sluit ook aan bij de tekst van artikel 14a, van de Wet BPM juncto artikel 8d van de Uitvoeringsregeling BPM 1992 (hierna: de Uitvoeringsregeling). In deze artikelen is de spiegelbeeldige situatie geregeld en is bepaald dat de teruggaaf van belasting bij uitvoer (binnen de EU of EER) wordt verminderd met een percentage dat is gebaseerd op de tijd die is verstreken tussen het verschuldigd worden van de BPM (veelal de registratie) en de uitvoer. Bij uitvoer wordt een personenauto aangemerkt als ‘in gebruik genomen’ vanaf het moment dat de auto is opgenomen in het kentekenregister. Het ligt dan voor de hand ook bij invoer van een auto uit het buitenland te bepalen dat een personenauto in gebruik is genomen indien deze in het buitenland op kenteken is gesteld. Bij een andere uitleg zou verschil ontstaan tussen de perioden waarover de vermindering van het belastingbedrag, bedoeld in de artikelen 10 en 14a van de Wet BPM wordt berekend. Dit staat naar het oordeel van het Hof in overigens vergelijkbare gevallen (dus invoer en uitvoer van overigens identieke auto’s) op gespannen voet met het EU-recht.
 • het enkele feit dat de auto op naam is gesteld is voldoende om aan te nemen dat sprake is van een gebruikte auto.

Omzetbelasting en importeren auto

Voor de omzetbelasting is het van belang of het gaat om een nieuwe of gebruikte auto. Daarnaast is van belang of de auto uit de EU of buiten de EU wordt geïmporteerd. In het kort:

 • Nieuwe / gebruikte auto binnen EU: 21% BTW in Nederland, leverancier brengt het 0% tarief in rekening. Bij koop van een buitenlandse particulier kunt u wellicht gebruik maken van de margeregeling. BTW wordt betaald via het aangiftepunt van de Belastingdienst.
 • Nieuwe / gebruikte auto buiten de EU: komt de auto uit de Verenigde Staten (buiten de EU), dan is er sprake van een invoer (binnen de gemeenschap). De auto wordt via de Douane ingevoerd, men moet dan invoerrechten en BTW betalen. Meestal worden professionele partijen ingeschakeld omdat dit complex / bewerkelijk kan zijn.

BPM en importeren auto (hoe waarde bepalen?)

Bij een nieuwe auto is het eenvoudig, de grondslag volgt uit de BPM-tabel over de Nederlandse cataloguswaarde. Bij een gebruikte auto wordt het leuker en ingewikkelder om de waarde te bepalen. Dit kan op een aantal manieren:

 1. Originele Nederlande Cataloguswaarde te verminderen met een afschrijvingspercentage welke volgt uit een afschrijvingstabel van de Belastingdienst.
 2. Laten taxeren van de auto door een erkende autotaxateur (meestal bij exclusieve auto's met schade, ad 1 houdt namelijk geen rekening met schade en / of onevenredige waardedalingen).
 3. De Nederlandse inkoopwaarde (te bepalen via bijvoorbeeld de autotelex).

Aandachtspunt is dan ook nog het vervuilende karakter van de auto (de CO2-uitstoot). Meestal is het voordeliger om voor de BPM-berekening uit te gaan van de oude BPM-tabellen. Bij schone auto's is de nieuwe tabel meestal voordeliger.


Steun ons met facebook

Maak uw waardering kenbaar door de pagina te liken en te delen! Het helpt onze pagina een grotere bekendheid te verwerven en u blijft up-to-date met alle nieuwe belastingtips. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Zelf een auto importeren en fiscus - Belastingtips.nl

5 van 5 op basis van 6 beoordelingen - 1 gebruikersrecensies.

Waardeer onze tip!

Laat het ons weten en geef uw waardering.


Uw waardering :

Volg ons ook op:


Twitter

Linkedin

Facebook

Contact met belastingtips?

Bel met:

Algemeen 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice