Belastingplan 2012 en B.V.

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
17-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Belastingplan 2012 en B.V.

De wijzigingen voor de B.V. zijn beperkt, voor sommige groepen zijn de wijzigingen echter zeer ingrijpend. De gemiddelde DGA met een B.V. zal weinig merken van de wijzigingen.

Beperking renteaftrek bij overname

Per 1 januari 2012 komt er een renteaftrekbeperking voor zogenaamde holdings die een werkmaatschappij  hebben gekocht. De wijziging is van toepassing als de holding een financiering aangaat en vervolgens een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting aanvraagt. De winst van de werkmaatschappij (target) is hiermee verrekenbaar met de rentelast in de holding, dit wordt als ongewenst ervaren. De nieuwe wetgeving (artikel 15 ad wet  Vpb 1969) ziet ook op rente die wordt betaald door een derde partij die een financiering aangaat. Tot een financiering onder € 1.000.000 is de rente regulier aftrekbaar. Er gelden diverse complexe regels, laat u in voorkomende gevallen adviseren door een fiscaal jurist. De beperking geldt niet voor overnames die vóór 1 januari 2012 zijn afgerond en waarvan voordien een fiscale eenheid is gevormd, de bestaande gevallen.

Vaste inrichting in buitenland

Nu kunnen buitenlandse verliezen van een vaste inrichting worden verrekend met de winsten van uw B.V. in Nederland. Bij een winst wordt deze vrijgesteld omdat de belastingheffing  in het buitenland moet plaatsvinden. Vanaf 2012 zijn buitenlandse vaste inrichtingsverliezen niet meer verrekenbaar met winsten in Nederland. Dit geldt ook voor rente op financieringen die verband houden met de buitenlandse vaste inrichting. Een stakingsverlies is wel aftrekbaar van de binnenlandse winst (belastbaar bedrag). Voor passieve buitenlandse vaste inrichtingen gelden bijzondere regels.

Doorstroom land

Buitenlandse partijen die een B.V. of coöperatie in Nederland hebben, betalen in Nederland vaak geen belastingen. Dit wordt een halt toegeroepen. In misbruiksituaties zal Nederland Vennootschapsbelasting gaan heffen. Via coöperaties wordt vaak de Nederlandse dividendbelasting voorkomen, dergelijke situaties worden vanaf 2012 bestreden.


Belastingplan 2012 en B.V.

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte