Belastingplan 2012 en werkgever

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
17-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Belastingplan 2012 en werkgever

De belastingplannen voor 2012 zijn bekend. In dit onderdeel een toelichting op het belastingplan en de gevolgen hiervan voor de werkgever.

30% regeling wordt aangepast

De 30% regeling wordt aangepast. De volgende wijzigingen worden in 2012 doorgevoerd:

  • Er komt een salarisnorm van € 35.000 (was € 50.619)
  • Grensarbeiders in België en Duitsland (binnen een straal van 150 kilometer buiten de grens van Nederland) vallen buiten de regeling.
  • De kortingsregeling wordt aangepast.
  • Promovendi kunnen sneller gebruik maken van de 30% regeling, de salarisnorm is lager (namelijk € 26.605) en is het feit dat in Nederland een studie wordt gevolgd geen belemmering (in het buitenland aangeworven).

Vitaliteitsregeling in 2013

In 2013 komt er een nieuwe vitaliteitsregeling, de levensloopregeling en spaarloonregeling komen dan te vervallen (spaarloon vervalt al in 2012). Deze regeling gaat ook gelden voor ondernemers en ZZP'ers, dit is nu nog niet zo. Stortingen in de regeling zijn aftrekbaar en bij opname wordt er belasting geheven. Het spaarsaldo is vrijgesteld in box 3, feitelijk is de werking hiermee gelijk aan een normaal pensioen. De maximale inleg bedraagt € 5.000 per jaar, de maximale inleg bedraagt € 20.000.

Afdrachtvermindering S&O

De afdrachtvermindering gaat omlaag omdat dit budgettair niet meer kan, de vraag is te groot.

2011: loongrens € 220.000 (1e schijf 50%, 2e schijf 64% en 3e schijf 18%). Maximum 14 mln.
2012: loongrens € 150.000 (1e schijf 45%, 2e schijf 60% en 3e schijf 14%). Maximum 8,5 mln.
2013: loongrens € 110.000 (1e schijf 42%, 2e schijf 60% en 3e schijf 14%). Maximum 14 mln.

Afdrachtvermindering onderwijs

De afdrachtvermindering voor onderwijs is vanaf 2012 ook van toepassing op werknemers uit het buitenland. De werknemer / student moet dan wel uit een EU-land komen en de opleiding moet lijken op de opleidingen in Nederland.

Einde spaarloon in 2012

De spaarloonregeling stopt in 2012, laatste inleg derhalve in 2011. In 2013 mag de werknemer het saldo belastingvrij opnemen. Als u het geld niet nodig zou hebben, kunt u het beter op uw rekening laten staan, dit saldo is dan vrijgesteld in box 3.

Einde levensloopregeling in 2012

De levensloopregeling stopt in 2012. Voor 2012 geldt nog een overgangsregeling. Als u eind 2011 een positief saldo had staan op uw levenslooprekening, is opbouw in 2012 dan nog mogelijk. Vanaf 2013 blijft de regeling nog bestaan, mits u op dat moment ouder bent dan 58 jaar.

Regelingen in 2013

  1. Introductie vitaliteitsregeling: zie boven.
  2. Introductie werkbonus: de bonus bedraagt maximaal € 3.000 voor mensen die na hun 62ste verjaardag nog doorwerken. De doorwerkbonus zal verdwijnen in 2013, de ouderenkorting zal al in 2012 worden geschrapt.


Belastingplan 2012 en werkgever

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte