Belastingplan 2012 en werknemers en privé

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
17-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Belastingplan 2012 en werknemers en privé

Voor de gemiddelde werknemer of privé persoon zal er niet zoveel veranderen. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op uw pensioen, de auto en negatieve fiscale wijzigingen bij ouders met kinderen.

Een overzicht in het kort 

 • Er komt in 2013 een vitaliteitsregeling. De spaarloonregeling, levensloopregeling, arbeidskorting ouderen en doorwerkbonus worden afgeschaft. Er komt hiervoor in de plaats een werkbonus en de vitaliteitsregeling (belangrijkste nadeel: hier kan maximaal € 20.000 worden gespaard, bij de levensloopregeling was dit al snel € 60.000).
 • Drempel voor aftrek studiekosten en scholingsuitgaven wordt verlaagd van € 500 naar € 250.
 • Afschaffing kindertoeslag heffingsvrije vermogen box 3, dus alle vermogen van uw kinderen valt in uw vrijstelling.
 • Bijtelling bestelauto's. De verplichting om uw ritten bij te houden blijft, er komt echter een nieuwe regeling in 2012. Deze zal een verklaring van de werkgever en werknemer zijn, waarin wordt verklaard dat er geen sprake is van privégebruik.
 • Vrijstelling MRB voor zuinige auto's komt in 2014 te vervallen. Voor 2012 en 2013 geldt de 0% bijtelling nog, bij op naam stelling in 2014 en 2015 geldt een bijtelling van 7% (in plaats van 0%).
 • Meer controle Belastingdienst van auto's op straat. Pas op als u minder dan 500 kilometer privé rijdt met uw auto van de zaak, dit wordt dus gecontroleerd.
 • Verhoging van diverse boetes, onder meer bij toeslagen en het te laat doen van aangifte. Jammer is dat de boete wel wordt verhoogd, maar dat de omgekeerde kant (de Belastingdienst reageert niet of traag) "de dwangsom" wordt uitgesteld.
 • Bestrijding Edelweissroute (ontduiking erfbelasting over zwart vermogen van de erflater, thans geen boete als de persoon met zwart geld is overleden, dit wordt dus anders).
 • Voorlopige teruggave wordt geweigerd als over oudere jaren geen aangifte is gedaan (ten onrechte).
 • Meer overleg tussen inspecteur en banken.  
 • Giften aan culturele (ANBI) instellingen worden extra beloond, voorbeeld 100 euro gift is voor 125 euro aftrekbaar (maximum 5.000 euro).
 • WOZ Waarde: voor de successiewet moet een verkregen woning gewaardeerd worden op de waarde in het economische verkeer, vanaf 2012 mag ook de WOZ waarde worden genomen.
 • Edelweissroute: ook de executeur moet vanaf 2012 aangifte erfbelasting doen van buitenlands vermogen (dat nog niet bekend is)


Belastingplan 2012 en werknemers

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte