Belastingplannen 2014

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
04-06-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Belastingplannen 2014

Hieronder de belastingplannen voor 2014 en daarna. We hebben onderscheid gemaakt tussen positieve, negatieve en neutrale maatregelen.

Al met al

Het is weinig nieuws en als er nieuws is, dan is het negatief. De plannen geven weinig positieve impulsen en het onderscheid tussen werkende en niet werkende mensen wordt groter. Diverse wetten (met name heffingskortingen) worden in elkaar geschoven en op vele onderdelen wordt er iets bezuinigd. Bedrijven merken in de directe belastingheffing niet veel van de plannen voor 2014 en 2015, de belangrijkste zijn het versoberen van de innovatieregels, de auto wordt duurder en werknemers met hoge inkomens betalen meer belasting. Daarnaast komt de integratieheffing te vervallen.

Hoe de overheid de economie wil aanjagen en welke maatregelen ondernemers (zoals ZZP'ers) nog kunnen verwachten, blijft onduidelijk.

De beste maatregelen

 • Belastingvrij € 100.000 schenken.
 • Tegen laag tarief stamrecht opnemen.
 • Integratieheffing voor de BTW komt te vervallen.
 • Veel regelingen worden eenvoudiger.
 • Er komt € 600 miljoen beschikbaar om de werkeloosheid te bestrijden.

De slechtste maatregelen

 • Minder geld voor innovatie.
 • Accijnzen gaan omhoog.
 • Hypotheekrenteaftrek gaat per jaar met 0,5% naar beneden.
 • Autorijden wordt duurder (oldtimers, benzine, bijtelling elektrische auto hoger, etc.).

Positieve maatregelen

 • Schenkingen van ouders aan kinderen tot € 100.000 worden belastingvrij (mits voor woningen, verbouwingen van woningen of het aflossen van de hypotheek van het kind). Deze regeling geldt nu ook voor schenkingen aan derden.
 • De maxima van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting gaan omhoog.
 • Scholing van werknemers wordt gestimuleerd; het budget afdrachtsvermindering onderwijs wordt verdubbeld.
 • Lokaal duurzaam opgewekte energie wordt gestimuleerd; er komt een verlaagd tarief in de energiebelasting.
 • Voor oldtimers ouder dan 40 jaar geldt een vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting.
 • Voor oldtimers op benzine ouder dan 26 jaar geldt een beperkte heffing, indien niet in de winter wordt gereden.
 • Speur- en ontwikkelingswerk wordt gestimuleerd; de eerste schijf voor de S&O-vermindering wordt uitgebreid.
 • Stamrechten kunnen eenmalig in 2014 gunstig worden afgekocht: 20% vrijstelling en geen revisierente, mits het stamrecht volledig wordt uitgekeerd.
 • De integratieheffing in de omzetbelasting komt te vervallen.
 • Periodieke giften hoeven niet meer via de notaris te lopen (mag onderhands).
 • Eigen risico in de zorg blijft ongeveer gelijk (€ 10 meer) en wordt niet inkomensafhankelijk.
 • De nationale hypotheekgarantie gaat ook gelden voor de herfinanciering van restschulden bij de verkoop van een woning.

Negatieve maatregelen

 • Elektrische auto gaat van 0% bijtelling naar 7% bijtelling (er komt nog een speciale regeling voor de volledige elektrische auto, de bijtelling hiervoor bedraagt 4%).
 • De algemene heffingskorting wordt inkomensafhankelijk; bij hoge inkomens worden deze uiteindelijk gekort tot nihil.
 • Accijns op alcohol, tabak, diesel en LPG, alsmede op alcoholvrije dranken wordt verhoogd.
 • Oldtimers op diesel of LPG worden volledig belast met motorrijtuigenbelasting.
 • Het budget voor fiscale innovatieregelingen (RDA / EIA / MIA / Vamil) wordt fors beperkt.
 • De stamrechtvrijstelling wordt voor nieuwe stamrechten per 1 januari 2014 afgeschaft.
 • Geen inflatiecorrectie in de inkomsten- en loonbelasting in 2014.
 • De (extra) pseudoheffing van 16% voor hoge lonen wordt ook in 2014 toegepast.
 • De keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen komt te vervallen. Er komt een verplichte beperktere regeling.
 • Inwoners van Nederland moeten hun buitenlandse auto's gaan registeren en vallen daarmee onder de MRB.
 • Er komt minder geld voor de gefinancierde rechtsbijstand.
 • De kinderbijslag en bijdrage van de overheid voor kinderen gaat fors omlaag per 1 juli 2014.
 • De hypotheekrente wordt per jaar met 0,5% verlaagd, aftrek is dus in 2014 nog 51,5% (en niet 52%), de aftrek wordt in 28 jaarlijkse stappen verlaagd van 52% naar 38%.
 • Gepensioneerden met een goed pensioen hebben geen recht meer op een koopkracht-tegemoetkoming.
 • Diesel en LPG worden duurder.
 • Regeling gratis schoolboeken zal verdwijnen (vanaf 2015 - 2016).
 • Accijns op bier wordt fors verhoogd.
 • Reparatiewetgeving voor de deelnemingsvrijstelling (compartimentering).
 • BTW-tarief arbeidskosten bij onderhoud / renovatie aan eigen woning gaat van 6% naar 21% (per 1 maart 2014).
 • De inkomensafhankelijke zorgpremie wordt 0,25% lager (dus uw loonstrookje ziet er iets gunstiger uit).
 • Nationale hypotheekgarantie gaat per 1 juli 2014 verder omlaag (tot € 265.000) en per 1 juli 2016 zelfs tot € 225.000.
 • Griffierechten gaan met 15% omhoog.

Neutrale maatregelen

 • Er komt meer geld beschikbaar voor constructiebestrijding en de aanpak van fraude, de Belastingdienst krijgt dus meer geld om fraude op te sporen, daarnaast zullen vele boetes sneller worden opgelegd.
 • In 2017 is het tarief in de eerste schijf verlaagd met 0,23%.

Regelingen die worden afgeschaft

 • Aftrek levensonderhoud van kinderen (per 01-01-2015).
 • Ouderschapsverlofkorting (per 01-01-2015).
 • Tegemoetkoming ouders met inwonend gehandicapt kind (per 01-07-2015).
 • Vanaf 2017 komt er één regeling voor de toeslagen.

Belastingplan 2014

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte