Partneralimentatie box 3 schuld

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
06-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Partneralimentatie box 3 schuld

Essentie

Partneralimentatie, kinderalimentatie en giften zijn aftrekbaar in box 1 en vormen een schuld in box 3. Een maas in de wet die per 30 december 2009 is gedicht. In uw aangifte Inkomstenbelasting over 2009 kunt u toekomstige alimentatie opgeven als schuld per 1 januari 2009, maar niet meer als schuld per 31 december 2009. De kinderalimentatie is wellicht ook daarna nog op te voeren in box 3, kijk hiervoor naar dit artikel.

Feiten

Giften aan goede doelen zijn aftrekbaar, deze slogan van de Belastingdienst zie ik af en toe op TV. Giften aan geregistreerde goede doelen – gedurende 5 jaar - middels een (notariële) lijfrente zijn zonder enige drempel aftrekbaar. In de aangifte 2008 is de gift het controle-onderdeel voor de Belastingdienst. U verplicht zich middels een notariële akte om gedurende 5 jaar een bedrag aan een goed doel, zeg het Wereldnatuurfonds, te schenken. De gift is aftrekbaar in box 1 (de box voor wonen en werken). Omdat u een verplichting heeft, is er sprake van een schuld, kan de schuld dan in box 3 worden opgenomen?

Rechter

De Rechtbank oordeelt dat de gift aftrekbaar is in box 1 edoch de schuld mag niet worden opgevoerd in box 3. De belastingbetaler ging niet voor een herbeoordeling naar het Gerechtshof, maar ging direct in (sprong)cassatie bij de Hoge Raad. De adviseur van de Hoge Raad (de advocaat generaal, de heer Van Ballegooijen) is het met de belastingbetaler eens. De Hoge Raad ook. De schuld is aftrekbaar in box 3.

Wetswijziging

Hetzelfde als voor giften zou ook kunnen gelden voor bijvoorbeeld een partneralimentatieverplichting (geldt niet voor kinderalimentatie). Ook deze verplichting is immers aftrekbaar in box 1. Voor nog openstaande jaren (waar nog geen definitieve aanslag over is opgelegd) kunt u een aanvulling op uw aangifte indienen. De wetgever heeft de wet aangepast per 30 december 2009.

Bron

Hoge Raad 27 februari 2009 (rolnummer 12914). 
Hoge Raad 11-02-2011, nr. 10/00367. 
Rechtbank Breda 11-12-2009, nr. AWB 08/5017.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte