M Biljet laten verzorgen?

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
06-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

M Biljet en emigratie

Emigreren en nederlandse aangifte

Als u gaat emigreren naar het buitenland, bijvoorbeeld in verband met een nieuw leven in de zon of om van uw pensioen te genieten moet u nog wel in Nederland aangifte doen. Dit is de zogenaamde emigratie aangifte.

Fiscale zaken bij emigratie (het M Biljet)

U moet een zogenaamd M Biljet invullen als u een deel van het jaar in Nederland heeft gewoond, meestal is hiervan sprakeĀ als u bent geimmigreerd naar Nederland of geemigreerd naar het buitenland. Als u geen M biljet heeft ontvangen moet u deze aanvragen bij de Belastingdienst (dit kan hier). Bij het invullen en opstellen van het M biljet wordt feitelijk een splitsing gemaakt tussen de periode voor en na emigratie. Tevens wordt dit M Biljet gebruikt voor een zogenaamde eindafrekening. Mogelijke belastingclaims van Nederland mogen niet verloren gaan en Nederland gaat dan ook bekijken waarover er nog in Nederland belatsing moet worden betaald.

Als u in Nederland woont dan bent u binnenlands belastingplichtig voor u inkomen in Nederland en tevens moet u in Nederland belasting betalen over uw wereld inkomen. Dit wil zeggen dat u in Nederland uw Nederlandse en buitenlandse inkomen moet aangeven. Het buitenlandse inkomen is veelal in Nederland vrijgesteld van belastingheffing.

In de periode na emigratie wordt u aangemerkt als buitenlands belastingplichtige. U woont immers niet meer in Nederland maar in het buitenland. Nederland mag dan nog heffen over het inkomen dat aan Nederland is toegewezen op grond van het belastingverdrag tussen Nederland en uw nieuwe woonland. Over uw bankrekening in Nederland moet u meestal in het buitenland belasting betalen, over onroerend goed in Nederland moet u in Nederland belasting betalen.

Invullen M Biljet

Voor fiscisten en belastingadviseurs is dit een leuke klus, complex maar een vaktechnische uitdaging. Ervaring met een M Biljet is wel een vereiste. Via onze internetsite kunt u zich aanmelden voor een dergelijke aangifte. Een M Biljet kan niet digitaal worden ingediend.

Als blijkt dat de Belastingdienst niet akkoord gaat met het ingediende M biljet dan verzorgen wij ook de correspondentie met de Belastingdienst en eventueel ook een bezwaar procedure.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte