Wie zijn mijn erfgenamen?

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
22-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Wie zijn mijn erfgenamen?

Als u komt te overlijden, gaat uw nalatenschap naar uw erfgenaam of erfgenamen. De erfgenamen kunnen op 2 manieren ontstaan:

  1. de wet;
  2. uw eigen wens in het testament.

Als u dus niks regelt, zal de wet bepalen wie uw erfgenaam zal zijn. Wilt u de wet opzij zetten, dan kunt u dit zelf regelen via een testament. Een testament moet worden opgesteld door een notaris.

De wet of de wettelijke verdeling

De wet kent 4 groepen van erfgenamen of bloedverwanten, dit begint met uw partner en kinderen en, als deze er niet zijn, dan blijven we binnen de familie. De 4 groepen zijn:

  1. uw echtgenoot of partner, mits u niet van tafel en bed gescheiden bent en uw kinderen, beide voor gelijke delen;
  2. uw ouders, broers, zusters;
  3. uw grootouders;
  4. uw overgrootouders.

Binnen deze groepen kan ook iemand de plaats vervangen als de persoon zelf is overleden, bijvoorbeeld uw broer, dan kan zijn afstammeling voor hem in de plaats treden.

Door de wettelijke verdeling worden alle bezittingen en schulden van u toegedeeld aan uw echtgenoot, mits u niet gescheiden bent en u beiden nog onder één dak woonden op het moment van overlijden. Uw echtgenoot krijgt dus de volledige beschikking over de nalatenschap. Uw echtgenoot heeft niet recht op alles en krijgt dan dus een schuld aan uw kinderen, de zogenaamde overbedelingsschuld. De vordering van de kinderen is pas opeisbaar als uw echtgenoot zou komen te overlijden of bij een faillissement.

Over de vordering van de kinderen wordt rente vergoed. De rente bedraagt 6%, deze rente kan dalen of stijgen. De rente hoeft niet te worden betaald tijdens het leven van uw echtgenoot. Over de vordering van de kinderen moet bij overlijden al belasting worden betaald, dit is vreemd omdat de kinderen (nog) niks krijgen.

Notaris tip

Uw echtgenoot kan de wettelijke verdeling veranderen, dit moet dan binnen 3 maanden na het overlijden gebeuren.

Uw eigen wens in het testament

Via een testament kunt u zelf uw erfgenamen aanwijzen en kunt u ook bepalen wie wat krijgt. U kunt in dit geval dus iedereen aanwijzen, dus ook uw maitresse, buurvrouw of het Rode Kruis (of een ander goed doel). Er zijn verschillende soorten testamenten met verschillende gevolgen.


Wie zijn mijn erfgenamen?

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte