10 tips bij schenken

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
25-11-2014
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

10 tips bij schenken

Over uw vermogen moet uiteindelijk bij uw overlijden nog een keer belasting worden betaald, de zogenaamde erfbelasting. Het minimale tarief is 10% en het maximale tarief 40%. Het tarief is afhankelijk van de persoon die de schenking ontvangt.  Er gelden vrijstellingen. 

Schenking en box 3

Na de schenking is het box 3 vermogen van de schenker lager. Soms valt het geld bij uw zoon, dochter of neef in de box 3 vrijstelling (ongeveer € 20.000 per persoon). Dan is hier ook nog een voordeel te behalen.

De tarieven voor de schenk- en erfbelasting

 1. Partner en kinderen: 10% of 20%.
 2. Kleinkinderen en afstammelingen: 18% of 36%.
 3. Overigen: 30% of 40%.

10 tips om slimmer te schenken.

 1. Kinderen: jaarlijks mogen ouders ruim € 5.000 aan kun kinderen schenken, een aangifte is niet nodig. De vrijstelling geldt per kind. Besparing minimaal 10%.
 2. Kleinkinderen: jaarlijks mogen grootouders ruim € 2.000 aan kun kleinkinderen schenken, een aangifte is niet nodig. De vrijstelling geldt per kleinkind. Besparing minimaal 18%.
 3. Extra hoge schenking: als uw zoon of dochter tussen de 18 en 40 is, mag u eenmalig ruim € 24.000 schenken. Als u kind al 40 is en diens partner nog niet, dan kunt u via een omweg alsnog gebruik maken van deze verhoogde vrijstelling. In dit jaar mag u geen gebruik maken van de onder ad 1 genoemde vrijstelling.
 4. Woning kind: de vrijstelling van ruim € 24.000 (ad 3) kan worden verhoogd tot ruim € 50.000 als de schenking wordt gebruikt voor de aankoop, verbouwing of onderhoud aan de eigen woning van uw zoon of dochter. U moet wel even langs de notaris. Eventueel kunt u € 24.000 schenken voor algemene zaken en € 26.000 voor de woning. Het bedrag mag ook worden besteed aan een studie. Let erop dat uw zoon of dochter de facturen moet bewaren (vraag afschriften).
 5. Lening kind: u kunt uw kind ook geld lenen voor de aankoop, onderhoud of verbouwing van zijn of haar woning, dit gaat via de zogenaamde familiebank. Dit is eenvoudig op te zetten en voor beide partijen voordelig.
 6. Neef of nicht: jaarlijks mag u ruim € 2.000 aan uw neef of nicht schenken, een aangifte is niet nodig. De vrijstelling geldt per neef of nicht. Besparing minimaal 30%.
 7. Vrijstellingen bij overlijden: bij uw overlijden moet u 10% tot 40% erfbelasting betalen, er gelden gelukkig vrijstellingen. Voor uw partner is de vrijstelling ruim € 600.000, voor kinderen en kleinkinderen € 20.000 (gehandicapte kinderen € 57.000), voor ouders € 45.000 en voor overige verkrijgers ruim € 2.000 euro. Vroegtijdig beginnen met (jaarlijks) schenken is dus meestal slim.
 8. Herroepelijk schenken: u mag een schenking herroepen, bijvoorbeeld als de ontvanger failliet dreigt te gaan, in de bijstand zou kunnen komen of wellicht niet goed met het geld omgaat. U moet dit wel hebben vastgelegd, een bezoek aan de notaris is slim.
 9. Koude kant: u kunt een schenking zo vastleggen, dat de schenking enkel bestemd is voor uw zoon of dochter, u moet dan een uitsluitingsclausule opnemen in de schenkingsovereenkomst. Meld in de overschrijving "schenking aan mijn zoon met uitsluitingsclausule, geld mag niet in enige gemeenschap vloeien". Hier kunt u een voorbeeld vinden. Stort het geld op een bankrekening van uw zoon of dochter en niet op een zogenaamde en/of rekening.
 10. Schenken op papier: als u het geld nog niet heeft (zit bijvoorbeeld in overwaarde van uw huis) of nog niet wilt weggeven, kunt u ook op papier schenken. Ga wel even naar  de notaris, de kosten hiervan vallen mee en kunnen per notaris verschillen, gemiddeld kost een akte € 150. U kunt het ook zelf, u boekt dan geld over en leent het terug, leg het wel goed vast en betaal jaarlijks rente.

Schenken aan goede doelen

Wilt u geld aan goede doelen schenken, doe dit dan tijdens uw leven. Als het goede doel een ANBI status heeft, is de schenking bij u aftrekbaar, er geldt wel een drempel van 1% van uw inkomen (minimum € 60). Maximaal mag u 10% van uw inkomen aftrekken als gift. Wilt u meer geven, dan moet u naar de notaris voor een zogenaamde notariële periodieke schenking.


Meer weten van 10 tips bij schenken

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte