Aandachtspunten bij overlijden

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
21-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Aandachtspunten bij overlijden

In mijn praktijk word ik regelmatig gevraagd om te adviseren over estate planning of om mensen tijdens hun laatste levensjaren te helpen met de voorbereiding hiervan. Hieronder een lijst met aandachtspunten die u kunt invullen, dit voorkomt vele vragen en mogelijke problemen.

Gegevens bestemd voor de nabestaanden

Algemeen

 1. Is er een testament,? Zo ja, bij welke notaris opgemaakt?
 2. Ik heb een uitvaartverzekering, polisnummer ...............
 3. Ik heb een spaarpot of deposito voor mijn begrafenis / crematie bij ...............
 4. Ik heb een donorcodicil onder nummer ...............
 5. Ik heb mijn lichaam niet / wel ter beschikking gesteld aan de (medische) wetenschap, de info is te vinden ...............
 6. Ik heb wel / geen pacemaker.
 7. Mijn geloof is ............... dus ik wil een kerkelijke / algemene / ............... begrafenis / crematie.

Specifiek

 1. Ik wil een crematie of begrafenis? Locatie? Bij begrafenis huur voor 20 of 40 jaar?
 2. Bij begrafenis kist laten zakken in aanwezigheid van ............... (directe vrienden, iedereen)?
 3. Ik wil een gedenksteen op mijn graf,  ja / nee. Zo ja, met de volgende tekst ...............
 4. Bij de crematie / begrafenis wil ik live muziek?
 5. Na de crematie moet mijn as op de volgende locatie worden ondergebracht (urnenmuur, bijzetting, grasveld, urn in woning bij ...............).
 6. De volgende begrafenisondernemer mag de crematie / begrafenis verzorgen: ...............
 7. Ik wil een begrafenis / crematie in de volgende vorm: stilte / familiekring / familie, vrienden, etc.
 8. Ik wil de volgende kist: ............... (hout. licht, donker, schilderingen, etc.).
 9. Ik wil wel / niet opgebaard worden. Zo ja, dan op de volgende locatie ...............
 10. Ik wil hebben dat mijn begrafenis / crematie wordt geregeld door ............... (naam, mailadres / telefoon).
 11. Als er discussie is omtrent de begrafenis / crematie, heeft ............... de doorslaggevende stem.
 12. Er is tussen het overlijden en de uitvaart gelegenheid voor bezoek. Ja of nee.
 13. Kerkdienst (i.o.m. geloofsovertuiging) moet er als volgt uitzien ...............
 14. Op de avond van de uitvaart is er een condoléance. Zo ja, met drank / consumpties. welke? Met sfeeromschrijving en locatie.
 15. De kaarten voor mijn overlijden worden verstuurd aan ............... en in ieder geval niet aan ...............
 16. Tijdens de uitvaart zijn ............... niet welkom.
 17. Tijdens de uitvaart mogen ............... geen lezing of voordracht houden,
 18. Ik wil een gedachtenprent met de volgende inhoud ............... Ja / nee.
 19. Ik wil volgauto's (of paard met wagen of iets anders); hierin zitten dan ...............
 20. Ik wil een condoléanceregister: ja / nee.
 21. Ik stel het op prijs dat mensen geen bloemen geven, maar het geld storten op bankrekening ............... ten behoeve van ...............
 22. Spreker in aula / kerk: Ik wil hebben dat de volgende personen spreken ............... maximaal ..... minuten.
 23. Sprekers aan graf / crematorium zijn ...............
 24. Officiële plechtigheid - met muziek (voorkeur opgeven) / zonder muziek.
 25. Bloemen, welke kleur: ............... 
 26. Overlijdensbericht moet er als volgt uitzien: ...............
 27. Wel / geen advertentie in krant(en) en zo ja, de inhoud en welke kranten.
 28. Wel / geen rouwannonces versturen (lijstje met namen en adressen).
 29. Geef een algemene omschrijving van de sfeer tijdens de begrafenis.

Overige

 1. Eigen graf / familiegraf.
 2. Ik heb de volgende legaten die toekomen aan (voorbeeld: schilderij aan Piet Jansen, ..............., etc.).
 3. Wie is de juridische contactpersoon voor vragen?
 4. Wie is de notaris?
 5. Waar worden bankrekeningen aangehouden?
 6. Wie is de verzekeringsadviseur?
 7. Waar worden de volgende papieren bewaard?
 8. Schrijf de namen en adressen op van degenen die in ieder geval een kaart moeten hebben.

Aandachtspunten voor notaris of adviseur

 1. Vraag een verklaring van overlijden van de arts.
 2. Neem contact op met de nabestaanden en de notaris.
 3. Neem contact op met de uitvaartondernemer. (Is er een verzekering?)
 4. Verklaring van erfrecht opvragen bij notaris (maak kopieën).
 5. Aangifte doen bij het gemeentehuis (vraag uitstel overlijdensregister).
 6. Overleg met de notaris over ongedaan maken wettelijke verdeling (binnen 3 maanden) en rente overbedelingsschulden.
 7. Bankrekeningen opheffen / beleggingen verkopen.
 8. Informeren uitkerende instanties en werkgever(s) i.v.m. overlijdensuitkering.
 9. Aanvragen weduwen- en wezenpensioen.
 10. Plan een afspraak met alle erfgenamen en nabestaanden om ze op één lijn te krijgen.
 11. Informeren verzekeraars (uitkeringen, overlijdensrisico verzekering, lijfrenten).
 12. Informeren ziektekostenverzekeraar en overige instanties.
 13. Versturen rouwbrieven in overleg met nabestaanden (na uitvaart bedankbrieven).
 14. Opzegging diverse contracten en abonnementen (sluit verklaring erfrecht en overlijdensbericht bij).
 15. Neem contact op met accountant, belastingadviseur en verzekeringsadviseur en plan een gemeenschappelijke afspraak met hen.
 16. Overlijdensaangifte verzorgen.
 17. Successieaangifte verzorgen.
 18. Codicil nazien en inboedel verkopen / verdelen.
 19. Maak een renteafspraak.
 20. Bij onderneming, check akten en overeenkomsten omtrent aanbieding, voortzetting ,etc.

Trouwboekje: ............................................................

Testament: ...............................................................

Donorcodicil: .............................................................

Verzekeringspolissen: ..................................................Aandachtspunten overlijden

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte