Woning op naam kinderen

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
11-12-2014
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Woning op naam kinderen

Een zoon of dochter koopt een woning en de ouders wonen hier gratis. Normaal zou er huur worden betaald. Is dit een schenking? Is het wellicht te overwegen dat de ouders een hogere huur betalen (vermogen van ouders aan kinderen)? In dit artikel een toelichting.

Kinderen zijn eigenaar van de woning van de ouders

In het verleden werd vaak een eigen woning op naam van de kinderen gezet, de koopsom wordt omgezet in een vordering van de ouders op de kinderen die dan soms (in termijnen) belastingvrij wordt kwijtgescholden. De koopsom is lager dan de werkelijke waarde, de ouders blijven er immers in wonen. De kinderen kopen het bloot eigendom, de ouders hebben het vruchtgebruik.

De ouders bleven dus gewoon in de woning wonen en betaalden geen huur (recht van gebruik en bewoning). De reden was dat bij opname in het bejaardentehuis of verzorgingstehuis de waarde moest worden "opgegeten". Tevens ging de toekomstige waardestijging direct naar de kinderen. Dit is te voorkomen door een zogenaamde "metterwoon" clausule af te spreken (betekenis: overdracht volledige eigendom voor overlijden als de woning wordt verlaten). Hierdoor wordt de waarde  van het bloot eigendom wel hoger.

Nadeel is dat de hypotheekrente komt te vervallen en dat er bij de overdracht overdrachtsbelasting moet worden betaald. Tevens moeten de kinderen over de netto waarde (bloot eigendom waarde woning -/- schuld) box 3 heffing betalen. Sinds 2010 is de wetgeving aangepast en zijn dergelijke structuren eigenlijk niet meer echt gunstig. De kinderen moeten sinds 2010 erfbelasting betalen over de WOZ-waarde van de woning.

Ouders wonen gratis in woning

Henk woont met zijn ouders in een kleine woning. De ouders betalen geen huur. Henk krijgt een leuke baan in Spanje en vertrekt voor een paar jaar naar het buitenland. De ouders blijven gratis in de woning wonen. Henk komt na een paar jaar terug in Nederland en koopt zich een nieuwe woning (met zijn vrouw). De ouders blijven gratis in de eerste woning wonen. De Belastingdienst stelt dat er sprake is van een schenking. Het Gerechtshof in Amsterdam (uitspraak d.d. 24 juli 2014) is van mening dat er geen sprake is van verhuur of een schenking. Het Gerechtshof overweegt dat Henk het woongenot direct kon opeisen en is het niet verarmd. De huur heeft hij nimmer ontvangen en hoeft hij dan ook niet tot zijn vermogen te rekenen.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte