Geefwet

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
17-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Geefwet

In 2012 is er een nieuwe geefwet ingevoerd. In essentie zal dit het volgende betekenen:

 • Een instelling moet een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn om aanspraak te kunnen maken op voordelen.
 • Een ANBI mag ook commerciële activiteiten ontplooien.

Wat is een ANBI?

Sinds 2008 worden stichtingen, verenigingen, etc., beoordeeld en wordt er een beschikking afgegeven. De instelling wordt beoordeeld en wordt opgenomen in een openbare lijst. Tegen de beschikking kan de instelling in bezwaar en beroep.

Welke commerciële activiteiten mag een ANBI ontwikkelen?

Tot 2012 mochten ANBI's slechts beperkt commerciële activiteiten ontwikkelen. De activiteiten moesten van bijkomende aard zijn en tevens ondergeschikt bij een activiteit. De opbrengsten moesten geheel voor het doel worden gebruikt (zeg maximaal 10%). Er komt hier nog een besluit over, maar dat er meer ruimte komt, is wel duidelijk. Het is wel van belang dat de ANBI voor 90% of meer een algemeen nut moet beogen.

Belasting betalen door ANBI

Een ANBI hoeft geen Vennootschapsbelasting te betalen, mits de winst per jaar niet meer is dan € 15.000 en het streven naar winst (zeg het oogmerk) moet ontbreken of van bijkomstige betekenis zijn. Als de ANBI in een jaar meer winst maakt dan de genoemde € 15.000 (was € 7.500), is er nog niet direct een probleem, mits over 5 jaar de winst niet hoger is dan € 75.000. De winst moet worden gebruikt voor het algemene nut of belang. De vrijstelling geldt voor alle activiteiten, tot 2012 moesten de activiteiten een algemeen belang of sociaal belang dienen, dit hoeft dus niet meer.

Culturele instellingen mogen kiezen voor een integrale belastingplicht. Derhalve komt dan het onderscheid tussen onbelaste en belaste activiteiten te vervallen, winsten en verliezen uit beide activiteiten kunnen dan worden verrekend. Daarnaast komt er een reserve (de bestedingsreserve) die ervoor zorgt dat de instelling geld mag reserveren voor toekomstige investeringen (termijn 5 jaar, was 3 jaar).

Eisen instellingen:

 • culturele instellingen of instellingen met sociaal belang;
 • geen aandeelhouders;
 • winst wordt behaald met vrijwilligers.

Aftrekbare giften onder geefwet

Giften aan een ANBI of verenigingen met tenminste 25 leden zijn aftrekbaar. Een gift door een B.V. of privépersoon is aftrekbaar van de winst resp. het inkomen. Er zijn drempels en maxima en deze zijn in 2012 aangepast.

Giften door bedrijven

De gift is aftrekbaar van de winst vanaf de eerste euro (drempel van € 227 geldt niet meer). Maximaal mag 50% van de winst worden weggegeven, dit met een maximum van € 100.000.

Giften door particulieren

De gift is aftrekbaar van uw inkomen, er geldt een drempel van 1% van uw verzamelinkomen (minimaal € 60). Maximaal is 10% van uw verzamelinkomen aftrekbaar. De drempel en het maximum kunt u ontwijken door een periodieke, notariële gift gedurende tenminste 5 jaar.

Extra aftrek bij culturele instellingen

Giften aan culturele instellingen worden fiscaal aantrekkelijker. De gift mag worden verhoogd met 25%. De regeling geldt tot 2017.

Vrijwilligersregeling en -vergoeding en geefwet

Vrijwilligers mogen belastingvrij € 1.500 per jaar (maximaal € 150 per maand) ontvangen van een lichaam dat niet onderworpen is aan vennootschapsbelasting, een sportorganisatie of een ANBI. Daarnaast mogen ook kosten worden vergoed. Vrijwilligers mogen onder voorwaarden een niet ontvangen vergoeding in aftrek brengen als gift, deze voorwaarden zijn:

 • de instelling heeft verklaard dat de vrijwilliger aanspraak kan maken op een vergoeding;
 • de vrijwilliger heeft de vrijheid om over een vergoeding te beschikken;
 • de instelling is bereid en in staat om de vergoeding te betalen;
 • de vrijwilliger ziet bewust af van een vergoeding.

Vragen over de geefwet

 1. Wat is de belangrijkste verbetering van de geefwet? 25% Verhoging bij culturele instellingen en verlaging van drempels.
 2. Hoe lang geldt de geefwet? Tot 1 januari 2017.
 3. Wat is het verschil tussen een periodieke gift en een eenmalige gift? Een periodieke gift wordt in vaste en periodieke bedragen verstrekt, deze moet via een notariële akte worden verstrekt en moet minimaal 5 jaar lopen. Elke betaling is aftrekbaar en u heeft geen last van een drempel of plafond.
 4. Hoe werkt de 25% verhoging? U geeft periodiek via een notariële akte in totaal 5 keer € 1.000. De aftrek wordt in uw aanngifte verhoogd tot € 1.250. Dit is aftrekbaar in uw aangifte, netto kost u de gift ongeveer € 600.
 5. Wat is het nadeel van een eenmalige gift? Er geldt een drempel van 1% van uw verzamelinkomen (met minimum van € 60). Maximaal is 10% van uw verzamelinkomen aftrekbaar (te verhogen met de 25%, zie hiervoor onder ad 4).
 6. Geldt de multiplier ook bij het schenken van objecten, zoals schilderijen? Ja, de verhoging van 25% wordt toegepast op de getaxeerde waarde. De 25% verhoging wordt toegepast over maximaal € 5.000.

Voorbeeld

Uw verzamelinkomen bedraagt € 60.000. De drempel bedraagt € 600 (1%). U geeft eenmalig € 1.000. Aftrekbaar is dan € 1.000, te verhogen met 25%, derhalve € 1.250. De drempel bedraagt € 600, derhalve is € 650 aftrekbaar. Dit levert een belastingvoordeel op van 42%, zeg € 250. Netto kost u de gift derhalve € 750. Via een periodieke gift zou u de gift netto ongeveer € 500 kosten.


Geefwet 2012

Terug
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte